KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Zeyilname

KİK Kararları İdare tarafından düzenlenen zeyilnamelerde yer alan hususlar kimlere bildirilmelidir?
KİK Kararları İdareler birden fazla zeyilname düzenleyebilir mi?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevabın ihale dokümanındaki düzenlemeden farklı olması halinde zeyilname düzenlenmesine gerek var mı?
KİK Kararları İhale için birden fazla zeyilname düzenlenebilir mi?
KİK Kararları İhalenin yapılacağı gün, ihale tarihinin ertelenmesine yönelik zeyilname düzenlenebilir mi?
KİK Kararları İlan yayınlandıktan sonra iş miktarında değişiklik öngörülmesi veya yeni ihtiyaçların oluşması zeyilname ile düzenlenebilir mi?
KİK Kararları İlandan sonra ihale dokümanında zeyilname ile değişiklik yapılması halinde, bu zeyilnamenin EKAP ta yayınlanması gerekir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, zeyilname ile işe başlama süresi azaltılabilir mi?
KİK Kararları Şikayet üzerine ihale dokümanında düzenlenen değişikliğin ihale tarihine 10 günden daha az bir süre kalarak yapılması halinde ihale tarihinin ertelenmesine gerek var mı?
KİK Kararları Zeyilname düzenlenebilmesinin ana koşulu nedir?
KİK Kararları Zeyilname ile ihale tarihi hangi şartla iki defa ertelenebilir?
KİK Kararları Zeyilname ile ihale tarihi kaç kez ertelenebilir?
KİK Kararları Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi halinde idare tarafından ayrıca hangi işlemin yapılması gerekir?
KİK Kararları Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi sonucu işin süresinde de değişiklik yapılıp yapılmayacağının önemine dair karar
KİK Kararları Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesine örnek teşkil edebilecek karar
KİK Kararları Zeyilname yapılarak ihale tarihi hangi şartla bir defa ertelenebilir?
KİK Kararları Zeyilname, ilgili kişilere kargo ile gönderilebilir mi?
KİK Kararları Zeyilnamede ihale kayıt numarasının bulunması zorunlu mudur?
KİK Kararları Zeyilnameyi, ihale yetkilisi mi yoksa görevlendirilen kişiler mi düzenlemelidir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru