KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Yemek İhaleleri

KİK Kararları Bir ilin sınırları içinde mutfak fabrikasına sahip olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Bir yemek fabrikasında sorumlu yönetici olarak çalışan kişi, aynı anda başka bir yemek fabrikasında da sorumlu yönetici olarak çalışabilir mi?
KİK Kararları Hangi durumlarda, isteklilerden işletme belgesi istenebilir?
KİK Kararları Hastanede verilen yemek hizmetinde, hasta sayısının net olarak belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Hazır yemek ihalelerinde, yemeğin üretim yerinin il veya ilçe belirtilerek sınırlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdareler, yemek listesindeki yemek çeşidi sayısında sonradan değişiklik yapabilir mi?
KİK Kararları İhale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek yemek üretiminin yapılacağı mutfağın, isteklinin kendi malı olması koşulunun aranması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale konusu işin temini hususunda bir yemek fabrikasıyla noter tasdikli sözleşme istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklilerden ihalenin yapıldığı ilde kendi mutfağının bulunacağının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile çalışma izni ve gıda sicil belgesi birbirinin yerine kullanılabilir mi?
KİK Kararları Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım işi, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet midir?
KİK Kararları Malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım hizmeti ihalesinde, personel sayısının net olarak belirlenmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Malzemeli yemek hizmet ihaleleri, personel çalıştırılmasına dayalı ihale midir?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalesi, mal alımı mı yoksa hizmet alımı mıdır?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalesinde, yükleniciden Tarım Bakanlığı ruhsatı ve Sağlık Bakanlığından çalışma izninin alınmasının idarece istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Şartnamede istenilen Gıda Üretim İzni Belgesi yerine Gıda Üretim Sertifikasının isteklilerce sunulması durumunda bu belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Yemek hazırlama ve dağıtım işi ile birlikte sosyal tesis işletmeciliği işi bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Yemek hazırlama ve dağıtımı hizmet ihalelerinde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı ilaç Uygulama izin Belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde istekliler, teklif tutarlarını belirlerken hangi hususlara dikkat etmelidir?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde işin büyük bölümü hangi kalemlerden oluşmaktadır?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde kapasite raporu hangi şartla ve ne kadar istenir?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde, gayri sıhhi müesseselere ait fason üretim izni belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde, resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısı şartnamede belirtilmeli mi?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde, teklifler birlikte gıda sicil belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde, yemek üretiminin isteklinin kendi mutfağında yapılacağının belirtilmesi durumunda kapasite raporu miktarı en fazla ne kadar istenebilir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde isteklilerden ihalenin yapıldığı il sınırları içinde yemek fabrikasına sahip olduklarına dair belge istenebilir mi?
KİK Kararları Yemek ihalesinde yeterlik kriteri olarak gıda sicil belgesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin de teklif ile birlikte sunulmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, yemek menüsünün aylara göre komisyon tarafından belirleneceğinin teknik şartnamede belirtilmesi yeterli bir açıklama mıdır?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, yükleniciye ödeme hangi miktar üzerinden yapılmalıdır?
KİK Kararları Yemek ihalesinin ihale dokümanında, hangi yemekte hangi malzeme ve ne miktarda kullanılacağı belirtilmesi yeterli midir?
KİK Kararları Yemek pişirme ve dağıtım ihalesinin dokümanında elektrik, su, doğalgaz ve LPG giderlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru