KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Yemek ve Yol Ücretleri

KİK Kararları 657 sayılı Kanuna tabi Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımının, para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklindeki bir düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Artık gün olan ihaleler için yemek ücreti nasıl hesaplanır?
KİK Kararları İdarece kişi başı günlük 5 TL öngörülen yemek bedelinden daha fazla yemek bedeli öngören isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İdari şartnamede nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderler net olarak mı, brüt olarak mı düzenlenmelidir?
KİK Kararları İhale kapsamında çalıştırılacak elemanların yemeğinin idarenin kendi yemekhanesinden karşılanacağının belirtilmesi durumunda hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhale konusu işte çalışacak işçilere asgari ücretin brüt tutarının belirli bir oranında yemek bedeli öngörüleceği şeklinde idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kamu kurumunun belirlediği fiyat kullanılarak yol bedelinin öngörüldüğü durumda, hesaplama yapılırken KDV dikkate alınır mı?
KİK Kararları Memurlara yapılacak yiyecek yardımının, para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklinde yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalesinde, yemek ve yol ücretlerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, yol bedelinin nakdi olduğunun belirtilmesine rağmen bunun brüt tutarının ne kadar olacağının ve bu tutarın ücret bordrosunda gösterilmesi gerektiğinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında, çalıştırılacak personele yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, şartnamede aylık gün sayısı kaç gün olarak belirlenmelidir?
KİK Kararları Personele ödenecek yol ücretinin idari şartnamede nakdi olacağı, teknik şartnamede ise ayni olacağının belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Personele ödenecek yol ücretinin idari şartnamede nakdi, teknik şartnamede ise ayni olacağının belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu
KİK Kararları Yemek ihalelerinde, Şartnamede yol bedeli yazılmalı mı?
KİK Kararları Yemek ve yol gideri öngörülen ihalede, yemek ve yol ücreti idarece tahmini olarak belirlenebilir mi?
KİK Kararları Yol gideri ile ilgili düzenlemenin teknik şartnamede belirtilmesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yol veya yemek bedelinin 25 gün olarak hesaplanması mevzuata uygun mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru