KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Vergi Borcu

KİK Kararları Alt yüklenicilerin SGK borcu olması, asıl yüklenicilerinde borcu olduğu anlamına gelir mi?
KİK Kararları Çevre temizlik vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?
KİK Kararları Daha önce ortak girişim olarak ihale alan şirket, bu ortaklıktan oluşan vergi borcundan dolayı ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Damga vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?
KİK Kararları İdarelerce, teklif aşamasında SSK ve vergi borcu yoktur yazısı istenebilir mi?
KİK Kararları İdarenin belirlediği süre içinde ilgili kurumdan, borcu olmadığına ilişkin yazı getirmeyen isteklinin borcu olduğu kabulü hukuka uygun mudur?
KİK Kararları İhale mevzuatında, isteklilerin piyasaya olan borçları nedeniyle ihalelere katılamayacağına dair bir düzenleme var mı?
KİK Kararları İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu bulunan istekli ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları İhale tarihinde vergi borcu olan isteklinin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte vergi borcunu taksitlendirmiş olması vergi borcu olmadığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhale tarihinde vergi borcu olup, ihale tarihinden sonraki bir tarihte borcunu ödeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları İhale tarihinden sonra verginin tahsil kabiliyetinin ortadan kaldırılması, ihale tarihinde vergi borcu olmadığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhale üzerinde kalan yüklenicinin şirket sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olan diğer şirket için de kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığına dair belge istenmeli mi?
KİK Kararları İhaleye giren tüzel kişiliğin ortağı olan gerçek kişinin prim borcunun olması, tüzel kişiliğin de borcu olduğu anlamına gelir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin tümünün, vergi borcu, SGK prim borcu olmadığına dair belgeleri sunmaları gerekir mi?
KİK Kararları Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge kim tarafından idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Motorlu taşıtlar vergisi, vergi borcu kapsamına girer mi?
KİK Kararları Ortak girişim ortaklarından birinin vergi borcu olması halinde diğer ortakla sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Ortak girişim ortaklarından birinin vergi borcu olması halinde, diğer ortak ile sözleşme imzalanabilir mi? (Açıklayıcı bir karar)
KİK Kararları Özel usulsüzlük cezası, vergi borcu olarak değerlendirilir mi?
KİK Kararları SGK veya vergi borcu olmadığına dair belge hangi aşamada idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları SGK veya vergi borcu olmadığına dair belgeler ne zaman idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Stopaj vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?
KİK Kararları Sunulan sosyal güvenlik primi ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin isteklinin ihale tarihi itibari ile durumunu gösterir nitelikte olmadığı halde sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınan belgede nakil olduğu belirtilmişse, daha önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair yazı alınması gerekir mi?
KİK Kararları Vergi borcu yoktur yazısı, ihale tarihinden önce alınmış ise geçerli olur mu?
KİK Kararları Vergi cezaları, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?
KİK Kararları Yeniden yapılandırılarak taksitlendirilen ve taksitleri ödenen prim borçlarının bulunması ihaleye katılmaya engel midir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru