KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Vekaletname

KİK Kararları Aynı ihaleye katılan şirketlerden birinde temsil ve ilzama yetkili olan şirket ortağı, diğer şirket tarafından vekaletname ile yetkilendirilip aynı ihaleye teklif verebilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan vekaletnamenin, şirketi temsil etmeye yetkisi bulunan kişilerce verilmemesi veya vekaletname verenlerin şirketin güncel yetki durumunu yansıtmadığı taktirde ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Şirket müdürü ihaleye teklif vermek üzere üçüncü bir kişiye vekalet verebilir mi?
KİK Kararları Şirket müdürü, aynı şirketin ortağı olduğu başka bir kişiye vekalet verip onu vekil tayin edebilir mi?
KİK Kararları Vekalet verilen kişi tarafından vekil edilen kişi aracılığıyla ihaleye girilebilir mi?
KİK Kararları Vekaletname ile ihaleye girildiği taktirde, ayrıca ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin de ihalede sunulmasına gerek var mı?
KİK Kararları Vekaletnamenin son 3 ayda alınmış olması gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru