KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Ticaret Sicil Gazetesi

KİK Kararları Anonim şirketlerde hisse devrinin ticaret sicil gazetesinde yayımlanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Hangi isteklilerin ihalede ticaret sicil gazetesi sunmasına gerek yoktur?
KİK Kararları İdarelere sunulan Ticaret sicil gazetesinde, şirketin faaliyet alanının olması gerekir mi?
KİK Kararları İhalede imza sirküsünün ekinde ticaret sicil gazetesinin sunulmasına rağmen, ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının belli olmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhalede sunulan imza sirküsünün ekinde sunulan ticaret sicil gazetesinde, `müstenidattır tek başına kullanılamaz` şerhi bulunması halinde bu belgedeki bilgiler dikkate alınır mı?
KİK Kararları İhalede sunulan ticaret sicil gazetesinde bulunan bilgilerin imza sirküsünde yer alması halinde, imza sirküsünün ticaret sicil gazetesi olarak da kabul edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları İhalede sunulan ticaret sicil gazetesinde müstenidat olduğu ve tek başına kullanılamayacağına yönelik şerhin olması, bu belgedeki bilgilerin kullanılamayacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhalede teklifle birlikte sunulan ticaret sicil gazetesinde tüm ortakların gösterilmesinin mümkün olmadığı durumda hangi belgeler sunulmalıdır?
KİK Kararları İhalede ticaret sicil gazetesi sunulmasına rağmen, sunulan gazetede isteklinin ortaklarının ve ortaklık hissesini gösteren bilgilerin bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İhalelerde sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin, hisse pay oranlarını içermesi zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları İstekliler, ihalede ticaret sicil gazetesinin yerine başka bir belge sunabilir mi?
KİK Kararları İstekliler, şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazetesini de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir mi?
KİK Kararları İstekliler, ticaret unvanlarında faaliyet konularının tamamını belirtmedikleri nedeniyle ihaleden elenir mi?
KİK Kararları İsteklilerin ihalede sunacakları ticaret sicil gazetesinde hangi bilgilerin olması gerekir?
KİK Kararları İsteklilerin ihalede sundukları belgelerden, ortakların şirketteki hisse oranlarının belli olmaması durumu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Pay defteri ve karar defteri gibi belgeler, ticaret sicil gazetesi yerine ihalede sunulduğunda bu belgeler geçerli olur mu?
KİK Kararları Şirketin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin verilmemesi eksiklik midir?
KİK Kararları Teklifle birlikte tüzel kişilik yönetimindeki görevlilerin son durumunu gösterir belge sunulmasına rağmen, her bir ortağın hissesini gösteren belgenin sunulmaması elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları Ticaret odasından alınan oda kayıt belgesinde, oda yetkilisine ait imza ve mühür tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen bir belge olarak kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösteren son Ticaret sicil gazetesinin sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları Tüzel kişilik olarak ihaleye giren isteklilerin ihalelerde ticaret sicil gazete sunmaları zorunlu mudur?
KİK Kararları Tüzel kişilik olarak ihaleye giren isteklinin sunması gereken ticaret sicil gazetesinde hangi bilgilerin bulunması gerekir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru