KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Temizlik İhaleleri

KİK Kararları Bina temizliğine ilişkin ihalelerde, birim fiyat üzerinden teklif alınabilir mi?
KİK Kararları Çöp ihalesinde çalıştırılacak araçların kaç km mesafe kat edeceğinin ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Çöp toplama ihalelerinde hangi iş kalemleri önem arz etmektedir?
KİK Kararları Çöp toplama ihalesinde, konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması işi için gerekli malzeme miktarının şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Çöp toplama ihalesinin şartnamesinde yeni mahallelerde çıkabilecek temizlik alanlarının veya sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Çöp toplama işlerinin, götürü bedelle mi yoksa birim fiyatla mı ihale edilmesi daha uygun olur?
KİK Kararları Genel temizlik ihaleleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsamında sayılır mı?
KİK Kararları Malzemeli temizlik ihalesinde, temizlik sarf malzemelerinin miktarlarının belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları Özel güvenlik şirketleri, temizlik ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları Temizlik hizmetinde kullanılacak araç ve gereçlerin miktarına ilişkin belirleme yapılmayıp `yeterli miktarda` ifadesi kullanılması hususu, belirsizlik oluşturur mu?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde isteklilerce teklif edilen temizlik giderleri, idarenin belirlediği temizlik giderinden % kaç daha düşük olduğunda aşırı düşük kapsamında değerlendirilmiştir?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde şirketin kendisine ait temizlik malzemesi satan mağazalarının olması nedeni ile temizlik gideri öngörmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Temizlik malzemesi giderleri için herhangi bir fiyat öngörülmeyip, bunun yerine sponsorluk sözleşmesinin sunulması mevzuata uygun mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru