KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Teklif Zarfı

KİK Kararları Eksiklikler nedeniyle değerlendirilmeye alınmaması gereken teklif zarfının açılıp daha sonra ilgili eksiklikler nedeniyle isteklinin elenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdarece teslim alınması gereken zarfın teslim alınmayıp, bu hatanın düzeltilmesine yönelik teklifler alındıktan sonra zarfın açılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale saatinin teklif zarfının üzerine yazılması zorunlu mudur?
KİK Kararları İhaleye giren isteklilerin teklif zarflarının nasıl olması gerektiğine dair komisyon üyeleri tarafından yönlendirme veya bilgilendirme yapılabilir mi?
KİK Kararları İhaleye teklif veren isteklinin yasaklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle ilgili kişinin teklif zarfının alınmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İstekliler teklif zarfına hangi bilgileri yazmalıdır?
KİK Kararları İsteklilerce ihalede sunulan teklif zarfının kanuna uygun olmadığı durumda, ihale komisyonunca nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İsteklinin teklif zarfının kabul edilmesi gerektiği halde, ilk oturumda açılmadan iade edilen teklif zarfı daha sonra değerlendirmeye alınabilir mi veya hangi karar verilmesi gerekir?
KİK Kararları İstenen evraklar iki zarfla sunulabilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerden her iki ortak da, teklif zarfının üzerini imzalamak zorunda mıdır?
KİK Kararları İş ortaklığında, teklif zarfının üzerinin ortaklardan biri tarafından imzalanması yeterli midir?
KİK Kararları Kabul edilmesi gereken teklif zarfının bazı eksiklikler taşıdığı gerekçesi ile alınmamasının nasıl bir sonucu olur?
KİK Kararları Mevzuata uygun olarak teklif zarfı sunulmamasına rağmen zarf açıldıktan sonra bu hatanın farkına varılıp isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Mevzuata uygun olmayan teklif zarfları sahiplerine iade edilmeden önce ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Teklif zarfı üzerinde, ihale adı yazılı olmaksızın sadece ihale kayıt numarasının yazılı olması, zarfın kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Teklif zarfına idarenin adresinin eksik veya yanlış yazılmasından dolayı ilgili istekli elenir mi?
KİK Kararları Teklif zarfında idarenin adresinin yazılı olmaması, zarfın değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif zarfında, idarenin açık adresinin yazılmamasından dolayı istekli elenir mi?
KİK Kararları Teklif zarfını idareye veren istekliye, teklif zarfı açılmadan geri verilebilir mi?
KİK Kararları Teklif zarfının idarece açılması gerektiği halde, hatalı bir kararla teklif zarfının alınıp açılmaması sonucu bu kararın yanlış olduğu sonradan anlaşıldığı durumda teklif zarfı açılabilir mi?
KİK Kararları Teklif zarfının idareye teslim edilmeden önce istekli tarafından kapağının açılıp sonradan tekrar kapatılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif zarfının poşette sunulması halinde zarf idarece teslim alınmalı mıdır?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerinde hangi bilgilerin olması zorunludur?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerinde idarenin adı, adresi ve işin adının yazılmamış olmasından dolayı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerinde ihale tarihinin yazılı olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerinde imza ve mühür olmamasına rağmen, zarfın üstünde idarenin adı, adresi ve işin adının yazılı olması nedeniyle zarf kabul edilir mi?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerindeki isteklinin adresi ile zarfın üzerinde yer alan kaşedeki adresin farklı olması, zarfın değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerine ihale tarihinin yanlış yazılması, zarfın değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerine işin adının yazılmaması teklif zarfının değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerine işin adının, ihale kayıt numarasının, idarenin adının ve idarenin bulunduğu ilin yazılmasına rağmen, idarenin açık adresinin yazılmaması, teklif zarfının kabul edilmesine engelmidir?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerine, ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmaması, elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif zarfının üzerine, ihaleyi yapan idarenin adı ve adresinin tam yazılmaması nedeni ile teklif zarfının idare tarafından alınmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Teklif zarfının yapıştırılan kısmına istekli tarafından kaşe basıldığı halde, bu kısmın imzalanmamasından dolayı istekli elenir mi?
KİK Kararları Teklif zarfının yapıştırılan kısmının, mühür veya kaşe basılmadan sadece imzalanması durumunda isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Teklif zarfları, hangi durumda açılmadan isteklilere iade edilir?
KİK Kararları Teklif zarflarının görevli kişiye teslim edilmesini önlemeye çalışmanın cezai müeyyidesi nedir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru