KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Teklif Geçerlilik Süresi

KİK Kararları İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istenmesi durumunda isteklinin sözleşmeyi imzalamış olması, teklif geçerlilik süresinin uzatıldığının kabulü anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında belirtilmesine rağmen, mali mesuliyet sigorta maliyetini teklif fiyata dahil etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Şikayet sürecinde teklif geçerlilik süresinin dolması nedeniyle teklif geçerlilik sürerinin uzatılmasına ilişkin bir işlem yapılmaması teklifleri geçersiz kılar mı?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresi bittikten birkaç gün sonra isteklilerin tekliflerinin geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik idare tarafından talepte bulunulabilir mi?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması talebinde bulunulabilir mi?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra, bu sürenin uzatılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolmasından sonra dahi sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin ilanda ve idari şartnamede farklı belirtilmesi, mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin uzatılabilmesinin şartları nelerdir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru