KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Teklif Fiyata Dahil Masraflar

Teklif Fiyata Dahil Masraflar

KİK Kararları Araç takip sisteminin teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği bir ihalede, bu işin bedeli sözleşme ve genel giderler içinde mi değerlendirilmeli yoksa teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak mı yazılmalıdır?
KİK Kararları Diyaliz hizmeti alımı ihalesinin şartnamesinde, hizmete ilişkin eğitim giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Eğitim giderleri teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılır mı?
KİK Kararları Giyecek giderinin teknik şartnamede teklif fiyata dahil edileceğinin anlaşılmasına rağmen, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Hak ediş ödemelerinde gecikme olması durumunda, hak edişin ödenmesi ile ilgili giderler teklif fiyata dahil edilmeli mi?
KİK Kararları Hangi eğitim giderleri, teklif fiyata dahil giderler arasında değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Hastalık, mazeret, yıllık, sıhhi izin ve iş bırakma gibi unsurlar, teklif fiyata dahil edilmeli mi?
KİK Kararları İdare elemanlarınca kullanılacak olan cep telefonlarının faturalarının yüklenici tarafından ödeneceği şeklinde belirtilen ihale hakkında karar
KİK Kararları İhale dökümanında belirtilirse, teklif verilirken trafik cezaları da göz önünde bulundurulmalı mı?
KİK Kararları İhale kapsamında ihtiyaç olan iletişim giderleri ile ilgili ihale dokümanında ayrıntılı bilgi verilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhale konusu iş kapsamında elektrik veya su giderlerinin istekli tarafından karşılanacağına dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale konusu işin dokümanında tanımlanmamış her türlü ihtiyaç, idarece nasıl karşılanabilir?
KİK Kararları İlan bedelleri teklif fiyata dahil edilebilir mi?
KİK Kararları İlan veya tellaliye bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağına dair ihale dokümanında düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İletişim gideri için herhangi bir gider öngörülmesi gerekir mi?
KİK Kararları İletişim giderleri, hangi kapsamda değerlendirilmeli ve kim tarafından karşılanmalıdır?
KİK Kararları İsteklilerin, herhangi bir araç-gereç için bedel öngörmemesi mümkün müdür?
KİK Kararları İş yeri hekimi, teklif edilecek fiyata dahil edilmeli mi?
KİK Kararları İşin yapılması sürecinde sonradan yapılması gereken değişikliklerin veya eklemelerin ortaya çıkması durumunda, bu ihtiyaçların yüklenici tarafından karşılanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Kamu ihale bülten bedelinin teklif fiyata dahil edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kazma, kürek, el arabası vb. araçlar bedelleri maliyete dahil edilmeli midir?
KİK Kararları Kırtasiye giderleri, hangi gider kalemleri içinde gösterilir?
KİK Kararları Kullanılacak malzemenin boyalarının yapılması ve gerekli parçaların değiştirilmesinin hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Malzemeleri depoda bulundurma maliyeti, teklife dahil edilmeli mi?
KİK Kararları Malzemelerin edinme değerleri, teklif fiyata dahil edilmeli mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalede, öngörülmüşse yakacak yardımı için de sözleşme ve genel gider hesaplanır mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat haftalık çalışma saatlerinin tümünü idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi halinde dokümanda işçilik giderlerine yer verilmesi zorunlu mu?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede personelin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirmesi isteniyorsa teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede, personel çalıştırılması öngörüldüğü taktirde personele ilişkin teklif fiyatını etkileyecek maliyetlerin ihale dokümanında belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, ihale kapsamındaki işçilerin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği işlerde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmaya dayalı olmayan hizmet ihalesinde, araç gereçlerin teklif fiyata dahil edilip edilmemesi ile ilgili karar
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı ihalede,teklif fiyata dahil kalemlerde artış olması halinde,fiyatın bu tür artışları karşılayacak payı içerdiği kabul edileceği belirtilen ve asgari ücrette artış olması kaçınılmaz olan durumda fiyat farkı ödenir mi?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde hesaplanacak vergi türleri ve oranlar nelerdir? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Resmi, dini ve milli tatil günlerinde çalışılacak gün sayısının idarece ihale dokümanında yanlış belirlenmesine yönelik karar
KİK Kararları Sözleşme ve genel giderler kapsamında öngörülen giderler, şartnamede teklif fiyata dahil masraflar kısmında yazılmalı mıdır?
KİK Kararları Şirket bünyesinde, stokta bulunan ürünler-malzemeler için bedel öngörülmesine gerek var mı?
KİK Kararları Tatilde çalışan personelin ücreti, teklif fiyata dahil edilmeli mi?
KİK Kararları Teklif fiyata dahil olacak masraflar, hangi şartnamede yer almalı?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde, sağlık bölümünde çalışacak personelin giderinin de maliyete eklenmesi gerekir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde yapı izni için ayrı bir kalem belirlenmeli mi?
KİK Kararları Yedek personele ödenecek ücret, teklif fiyata dahil olmalı mı?
KİK Kararları Yıllık ücretli izin ücreti maliyeti, teklif fiyata dahil masraflar içinde gösterilmeli mi?
KİK Kararları Yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı, teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde gösterilmeli mi?
KİK Kararları Yüklenici işçileri denetlemek üzere yeterli sayıda yönetici ve şef tayin etmek zorundadır şeklinde idarece bir düzenleme yapılması halinde, yönetici ve şefler işçi sayısına dahil edilmeli midir?
KİK Kararları Yüklenici tarafından temin edilmesi istenilen temizlik makinalarının bakım ve onarımı ile ilgili gider, teklif fiyata dahil masraflar arasında gösterilebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru