KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Rekabet

KİK Kararları 10 isteklinin girdiği ihalede, 1 isteklinin teklifinin geçerli olduğu ve tek geçerli teklifin teklif bedelinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu ihalede rekabetin sağlanmış olduğundan bahsedilebilir mi?
KİK Kararları 17 ihale dokümanı alınan ve 5 teklif verilen ihalede bu durum rekabetin oluştuğu anlamına gelir mi?
KİK Kararları Beş tane ihale dokümanı alınan ihalede, sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olması durumunda ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması kanunun temel ilkelerine uygun mudur?
KİK Kararları İhalede rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığına dair açıklayıcı karar
KİK Kararları İhalede rekabetin oluşmasından nasıl bir fayda sağlanır?
KİK Kararları İhalede rekabetin oluşup oluşmadığı nasıl anlaşılır?
KİK Kararları İhalede rekabetin sağlanıp sağlanmadığı hangi bilgilere göre değerlendirilir?
KİK Kararları İhalede sunulan teklif sayısı, rekabetin oluşup oluşmadığının belirlenmesi için tek başına yeterli bir kriter midir?
KİK Kararları İhalede tek geçerli teklifin kaldığı durumda, ihale bu isteklinin üzerine bırakılabilir mi?
KİK Kararları İhalede teklif veren isteklilerden sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olması halinde, teklif yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen bu durum ihalede rekabetin oluştuğu anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhalelerde rekabet ortamının sağlanması için idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhalelerde rekabetin oluşturulması ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında, ihalede rekabetin oluşması için, kaç geçerli teklif bulunması ile oluşan fiyatın yaklaşık maliyetin yüzde kaç altında olması gerektiğine ilişkin bir sınırlama veya oran var mı?
KİK Kararları Kanunun 21. Maddesinin b bendine göre yapılan Pazarlık ihalesinde davet edilen istekli ve teklif sayısı ile ilgili rekabet oluşması hakkında karar
KİK Kararları Kısmi teklifin olduğu ve 9 kişinin doküman aldığı ihalede, bir kısma iki isteklinin teklif verdiği ve bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu durumda ihalede rekabet olmadığı düşüncesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Pazarlık ihalesinde üçten fazla isteklinin teklif vermeye davet edildiği, iki isteklinin ihaleye teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile diğer istekli üzerinde ihale bırakılması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Rekabet ilkesi ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Tek geçerli teklifin olması, ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin %`de kaçı oranında verilen teklifin uygun teklif olduğunu ve rekabetin olduğunu gösterdiği belirtilmektedir?
KİK Kararları Yeterli rekabet sağlanamadığı gerekçesi ile idarece ihale iptal edilebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru