KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Personel Çalıştırılmasına Dayalı

Personel Çalıştırılmasına Dayalı

KİK Kararları Artık günün hesaplanması ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Bir ayın 28 veya 31 gün olması nedeni ile bu aylarda çalışan personele yapılacak ödeme, ayın gün sayısı kadar mı yoksa 30 gün üzerinden mi ödenmelidir?
KİK Kararları Çalıştırılacak personel sayısı ve çalışma saatleri dökümanda belirtilmek mecburiyetinde mi?
KİK Kararları Çalıştırılan personelin bir kısmı veya bir tanesi için idare tarafından ücret öngörülmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Haftanın 7 günü çalışılması gereken işlerde, yüklenici kaç kişinin çalışacağına ilişkin kendi bir tahminde bulunup ona göre işlem yapabilir mi?
KİK Kararları Hangi durumlarda artık gün hesabı yapılmamalıdır?
KİK Kararları İdareler hangi durumlarda personel çalıştırılması ile ilgili ihale yapabilir?
KİK Kararları İdarelerce, her bir personel grubu için resmi tatillerde çalışılacak günler ayrı ayrı belirtilmeli midir?
KİK Kararları İdari şartnamede, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli olup olmaması hakkında bir karar
KİK Kararları İhale dokümanında resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacağına dair düzenleme yapılmamasına rağmen, işin başlama tarihinin ilk gününün bayram tatiline denk gelmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhale dökümanında, çaıştırılacak personelin çalışma saati ve süresinin açıkça yazılması gerekir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretle ilgili bilgilerin teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin resmi ve dini bayram günlerinde çalışacağı ve çalışılacak bu günlerin de aynı güne rastlaması halinde, çalışanlara kaç günlük ilave ücret ödenir?
KİK Kararları İhalenin başlangıç ve bitiş tarihi dikkate alınarak artık gün sayısının nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili önemli karar
KİK Kararları İlan tarihi ile ihale tarihi arasında asgari ücrette değişiklik olduğu durumda, idare hangi tarihteki asgari ücreti dikkate alarak değerlendirme yapmalıdır?
KİK Kararları İşin başlangıç ve bitiş tarihinin, ayın ilk ve son günü olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde artık gün hesaplanır mı?
KİK Kararları İşin süresinin 365 gün olduğu personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalelerde teklifler gün üzerinden alınabilir mi?
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine yönelik özel bir düzenleme var mı?
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında, vasıflı personel için minimum ücret sınırı var mıdır?
KİK Kararları Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti, personel çalıştırılmasına dayalı bir iş midir?
KİK Kararları Öğrenci taşıma işleri, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet midir?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde işin süresinin hesaplanmasının önemi hakkında açıklayıcı karar
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan bir ihalede, ihale kapsamında istenilen makine,ekipman ve araç haricindeki diğer malzemeler için bir ücret ödenmeyeceği şeklinde şartnamede yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalelerde prim ödemelerin ve ücretlerin nasıl doğru hesaplanması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalelerde, işin süresinin doğru belirlenmesinin önemi hakkında karar
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalelerin şartnamesinde işin süresi 365 gün olarak belirtilmesine rağmen, birim fiyat teklif cetvelinde de işin süresinin 365 gün olarak belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtildiği ve kıst günün de olduğu ihalede, kaç gün üzerinden hesaplama yapılması gerektiği ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalelerinde fiyat farkı verilmesi öngörüldüğü takdirde, bazı işçilere ihale tarihinden sonraki dönemde geçerli asgari ücret üzerinden ödeme yapılması öngörülebilir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalelerinde, ihbar ve kıdem tazminatı, hangi kalem içinde yer almalı?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesinde, ihale dokümanında belirtilen günde- sürelerden dolayı- işe başlayamama durumu ile ilgili karar
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesinde, işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmemesi, ihaleye sağlıklı teklif verilmesinde belirsizlik oluşturur mu?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı ihalelerde idare şartnamede, sezon sonunda işçi azaltmaya gidilebileceği şeklinde bir düzenleme yapabilir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı ihalelerde, işin süresinin belirtilmesine rağmen işin başlangıç tarihinin belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları Personele dayalı hizmet ihalelerinde, işin süresinin belli olmasına rağmen, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi hakkında karar
KİK Kararları Personele dayalı ihalelerde, ihale dökümanında işe başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili karar
KİK Kararları Personele dayalı ihalelerde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesine rağmen işin süresinin kaç ay olacağının yazılması yeterli midir?
KİK Kararları Personele dayalı işlerde ay olarak mı, gün olarak mı hesaplama yapılmalı? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Personele dayalı işlerde, ihale dökümanında sigorta prim oranı belirtilmeli midir?
KİK Kararları Personele ödenmesi öngörülen ücretin dikkate alındığı dönem ve asgari ücret değerlendirmesi hakkında karar
KİK Kararları Resmi ve dini tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücret, hangi tutar üzerinden hesaplanmalıdır?
KİK Kararları Sadece asgari işçilik maliyetini teklif eden, ihale kapsamında kullanılacak araçların yakıt giderlerine dair herhangi bir bedel öngörmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Tatil günlerinde çalışan personele ödenecek ücretin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak yazılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Ulusal bayram, resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışma için hesaplanacak ücret, şartnamede öngörülen ücret üzerinden mi yoksa asgari ücret üzerinden mi hesaplanır?
KİK Kararları Vasıflı personele asgari ücretin üzerinde fiyat belirlendiğinde, fazla çalışma ve genel tatil ücreti, asgari ücret üzerinden mi, belirlenen ücret üzerinden mi hesaplanmalı?
KİK Kararları Yedek personele ödenecek ücret, teklif fiyata dahil edilmeli mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru