KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler

KİK Kararları 21 - b usulü ile yapılan pazarlık ihalesinin yapılış amacı nedir?
KİK Kararları 21 (f) usulüne göre yapılan pazarlık ihalelerinde en az kaç istekli davet edilmelidir?
KİK Kararları 21 (f) usulüne göre yapılan pazarlık ihalelerinde en az kaç isteklinin teklif vermesi yeterlidir?
KİK Kararları 21 B pazarlık ihale usulüne göre, 8 ay süre ile temizlik ihalesi yapılabilir mi?
KİK Kararları 21 b pazarlık usulü ile yapılan ihaleye, talep eden isteklilerin davet edilmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 21 c pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilmeyen istekli de ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları 21 inci maddenin (b) bendine göre yapılan ihalelerde en az kaç istekli teklif vermeye davet edilmelidir?
KİK Kararları 21 inci maddenin (b) bendine göre yapılan ihalelerde, teklif veren istekli sayısı üçten az olabilir mi?
KİK Kararları 21- a usulü ile yapılan pazarlık ihalesinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları 21- b pazarlık usulü ile yapılan ihalelere en az kaç istekli davet edilmelidir?
KİK Kararları 21- b pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde, doküman satın alıp ihaleye giren istekli, ihaleye davet edilmediği gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihaleden elenir mi?
KİK Kararları 21-b pazarlık ihale usulü ile ihaleye çıkılabilmesi için hangi şartların bir arada olması zorunludur?
KİK Kararları 21-b pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesindeki amaç nedir?
KİK Kararları 21-b pazarlık usulü ile yapılan ihalede, davet edilen adaylardan sadece bir tanesinin teklif vermesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 21-b usulüne göre pazarlık ihalesi yapılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir?
KİK Kararları 21-e pazarlık usulü ile ihalenin nasıl yapılacağının ayrıntılı açıklandığı karar
KİK Kararları 21-f pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde başvuru mektubunun sunulması gerekir mi?
KİK Kararları 21-f pazarlık usulü ile yapılan ihaleye 4 şirketin davet edilip bu şirketlerden sadece ikisinin teklif vermesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 21-f ve b pazarlık ihalelerinde ilk oturumda yeterli görülmeyen isteklilerden son teklif istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 330 günlük bir hizmet işinin, 21-b pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 4734 sayılı Kanunun 21-b maddesine göre pazarlık usulü ile yapım ihalesi yapılması ile ilgili karar
KİK Kararları Açık ihalede verilen tekliflerin şartnameye uygun olmaması gerekçesi, 21-b pazarlık ihalesi yapılmasına yasal dayanak olur mu?
KİK Kararları Alımı yapılacak ürün için yapılan açık ihalenin iptal edilip, birkaç ay sonra acil olduğu gerekçe gösterilerek aynı ürünün pazarlık usulü ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alt yapının ve aydınlatmaların yetersiz olması, yaya kaldırımlarının inşa edilmemesi nedeniyle trafiğin aksaması gerekçeleriyle, kanunun 21-b bendine göre ihale yapılabilir mi?
KİK Kararları Asansör yenilenmesi işi, kanunun 21-e maddesine göre yapılabilir mi?
KİK Kararları Bir yapım ihalesinin hangi durumda kanunun 21-e maddesine göre pazarlık ihale usulü ile yapılması gerektiğine dair karar
KİK Kararları İdarelerin pazarlık ihalelerinde hangi firmaların iş ortaklığı şeklinde başvuracağını, bunların ortaklık oranının ne olacağını ve hangi firmanın pilot ortak olacağını belirleme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları İhalenin iptal edilmesi sonucunda, Kanunun 21 b maddesine göre ihalenin kaç günlük yapılması KiK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İptal edilen açık ihalede en düşük teklifi veren istekli, pazarlık ihalesine davet edilmeli midir?
KİK Kararları İptal edilen ihaleye katılmak için ihale dokümanı satın alan isteklilerin pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmemeleri mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kamu ihale Kanununun 21 e maddesine göre yapılan ihale hakkında karar
KİK Kararları Kamu ihale kanununun 21. maddesinin b,c ve f bentlerine göre yapılan pazarlık ihalelerinde en az kaç istekli ihaleye davet edilmelidir?
KİK Kararları Kanunun 21- e usulüne göre ihale yapılması hangi şartlara bağlıdır?
KİK Kararları Kanunun 21- e usulüne göre yapılan ihale hakkında karar
KİK Kararları Kanunun 21-f veya 21-b maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, son teklifi vermeyen istekli ihaleden elenir mi yoksa ilk teklifi son teklif olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları KİK tarafından iptal edilmesi nedeniyle yemek ihalesinin 8 aylık pazarlık usulü ile yapılması mevzuat uygun mudur?
KİK Kararları Kurul kararına istinaden ihalenin iptal edilmesi sonucunda 5 ay süre ile pazarlık ihalesi yapılması ile ilgili karar
KİK Kararları Mevzuatta, pazarlık usulünde, idare tarafından davet edilmese dahi, ihaleden haberdar olup, doküman satın alınarak ihaleye teklif verilmesini engelleyici bir düzenleme var mıdır?
KİK Kararları Öğrenci taşıma işleri, 21- b pazarlık usulüne göre yapılabilir mi?
KİK Kararları Pazarlık ihalelerinde ihale dokümanı satın almak isteyip de doküman satılmayan isteklilerin şikayet hakkı var mı?
KİK Kararları Pazarlık ihalelerinde ilan yapma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Pazarlık ihalelerinde, birinci aşamada yeterli görülüp ikinci teklifi verilmesi istenilen istekli, ikinci aşamada son teklifini vermez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Pazarlık ihalelerine şirketler davet edilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Pazarlık ihalesi ve doğrudan temin kapsamında yapılan alımların yıllık bütçede parasal limit sınırlaması var mıdır?
KİK Kararları Pazarlık ihalesinde doküman satın almak isteyip de ihaleye katılmak isteyen şirkete veya kişiye ihale dokümanının satılmaması ihale iptal nedeni olabilir mi?
KİK Kararları Pazarlık ihalesinde ihale dokümanı satın alınmasının önlenmesini noter aracılığıyla kanıtlayan şirket veya şahıs, istekli sıfatına sahip olur mu?
KİK Kararları Pazarlık ihalesinde istekli olabilecekler tarafından doküman talep edildiği halde, ihaleye davet edilmeyen veya doküman satılmayan durumda ihale iptal edilir mi?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilen tüm firmaların ihale dokümanını satın alması zorunlu mudur, dokümanı satın almayan davetli olduğu taktirde ihale iptal edilir mi?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmediği halde, ihale dokümanı almak isteyen isteklilere ihale dokümanı satılmalı mıdır?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmemesine rağmen, doküman talep edildiği halde verilmeyip ihale süreci tamamlandığı durumda ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmemesine rağmen, ihale dokümanı alıp teklif veren istekli, ihaleye davet edilmemesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmemesine rağmen, ihale dokümanı satın almak isteyen istekli ihaleye davet edilmeli mi?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine girmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ihale dokümanı satılması ve bu kişilerin ihaleye davet edilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, ikinci aşamada verilen birim fiyat teklif cetvelindeki bazı kalemlerin parasal tutarlarının birinci aşamadaki tutardan fazla olması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ihale dokümanı satın almak isteyen tüm isteklilere ihale dokümanı satılması gerekir mi?
KİK Kararları Pazarlık usulü ile yapılan ihalelere davet edilmeyen istekliler ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman satın almak isteyenlere dokümanın verilip verilmeyeceği ile ilgili idare mahkemesinin de görüşü olan karar
KİK Kararları Su baskınlarının riskinin olması ve sel felaketinin, pazarlık ihalesinin gerekçesi olması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Su taşkınlıkları riski gerekçe gösterilerek, 21-b pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilir mi?
KİK Kararları Süreklilik araz eden işlerde, hangi gerekçe ile 21-b pazarlık usulüne göre ihaleye çıkılabilir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru