KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Ön Mali Kontrol

KİK Kararları İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği durumda, ihale yetkilisi onayladığı ihale kararını iptal ederek ihaleyi iptal edebilir mi?
KİK Kararları İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisi onayladığı kararı iptal ettiği durumda ihale komisyonu nasıl bir karar verebilir?
KİK Kararları İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediği durumlarda, ihale yetkilisinin görüşe katılmaması halinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları İhale yetkilisince ön mali kontrole ilişkin tespitlerin kabul edildiği ve bundan başka resen bir tespit yapılmamış olduğu durumda, ön mali kontrolde yapılan tespitlere uygun olarak işlem yapılabilir mi?
KİK Kararları Ön mali kontrol aşamasında tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olduğu ve ihale yetkilisinin tespitlere katılmakla birlikte ihalenin iptaline ilişkin resen tespit ettiği başka bir husus bulunmadığı durumlarda onaylama kararının ihale yetkilisince iptal edilmesinin ardından ihale komisyonunun bu hususta kararı beklenir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru