KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler

Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler

KİK Kararları Aslına uygunluğu noter onaylı belgeler görülüp, aslı idarece görülmüştür şerhi konulan suretler kabul edilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamındaki belgelerin fotokopilerinin noter tarafından onaylanmış suretleri idareye sunulabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük fiyat açıklama kapsamında sunulan belgelere de idare tarafından `aslı gibidir` şerhi düşülebilir mi?
KİK Kararları Belgelere, idare tarafından `aslı idarece görülmüştür` şerhi düşülmesi talebinin idarelerce karşılanma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Belgelerin noter onaylı örneklerinin idarece görülmesi ve belgelere ibraz edilen aslı idarece görülmüştür şeklinde idarece şerh düşülmesi durumunda ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Bir belgenin geçerlilik süresi bitmesine rağmen aynı belgenin noter onaylı suretininin geçerliliği devam eder mi?
KİK Kararları İbraz edilenin aynıdır şeklinde şerh düşülen belge geçerli olur mu?
KİK Kararları İdare tarafından isteklinin belgesinin kaşelenip imzalanmasına rağmen, belgeye aslı idarece görülmüştür şerhi düşülmediği taktirde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İdarelerce yapılan `aslı idare tarafından görülmüştür` şerhli belgelerin ihale tarihinin olduğu günde yapılmasının bir mahzuru var mı?
KİK Kararları İdarelere sunulan belgelerin noter onaylı olması ve idarelerce `aslına uygundur` kaşesinin vurulması ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları İdarenin, kendisinin aslı idarece görülmüştür şerhi düştüğü belgeyi ihalede kabul etmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdareye aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan belgelerde de aslı, `aslı gibidir` veya noter onayı şartı aranır mı?
KİK Kararları İdareye sunulan belgelerin, `aslının aynıdır`, `ibraz edilenin aynıdır`, `suretinin aynıdır` veya bu anlama gelecek şerh taşıması ve bu şerhlerin kabul edilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları İdareye sunulan belgenin `ibraz edilenin aslının aynıdır` şerhini taşıdığı durumda, ilgili belge kabul edilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan belgelerin tüm sayfalarının noter tarafından onaylanmasına rağmen her sayfada belgenin aslına ugun olduğuna dair şerh olması zorunlu mudur?
KİK Kararları İhalede sunulan ticaret sicil gazetesinin aslına uygun olduğuna dair şerh taşımamasına rağmen, gazetede müstenidattır şerhi olması, belgenin kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları İhalelerde sunulan belgelerin geçerli olabilmesi için hangi şartları sağlaması zorunludur?
KİK Kararları İhalenin olduğu gün, belgelere idare tarafından `aslı idarece görülmüştür` şerhi yapılabilir mi?
KİK Kararları İhaleye girecek şirketlerin belgelerinin aslı idarece görülmüştür şerhini, idarelerde kimler yapmalıdır?
KİK Kararları İsteklilerce belgelere aslı idarece görülmüştür şerhi düşülmesi talebini, idarelerin karşılama zorunluluğu var mı?
KİK Kararları İsteklinin ihale belgelerinin asıllarının, ihaleye girilecek idare sorumlusu tarafından önceden görülerek, fotokopilerinin kaşelenip imzalanmasına rağmen `aslı idarece görülmüştür` şerhi taşımayan belge geçerli olur mu?
KİK Kararları İş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilerek sahibine geri verilen aslının aynı olduğunu ve bir örneğinin dairede saklandığını tasdik ederim şeklinde noterce şerh düşülen belge kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmenin aslına uygun olduğuna dair onayın yeminli mali müşavir tarafından yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Noter onayına bağlı olarak başka bir noter tarafından düzenlenen belgenin görülmesi neticesinde ilgili belgeye onay yapılabilir mi?
KİK Kararları Noter onaylı belgeden, aslı gibidir sureti verilebilir mi?
KİK Kararları Noter onaylı belgenin sureti görülüp onaylanan belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Noter onaylı bir belgenin noter onaylı sureti görülüp, bu suretin bir nüshasına `aslı idarece görülmüştür` şerhi düşüldüğünde bu belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Noter onaylı suretlerin görülmesi neticesinde, fotokopilere `aslı idarece görülmüştür` şerhi düşülen belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Noter tarafından `aslına uygun` olduğuna dair şerh düşülen belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Noter tarafından `ibraz edilenin aynısıdır` şerhi taşıyan belge geçerli olur mu veya bu nedenle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Noter tarafından `işbu suretin ibraz edilip iade olunan aslına uygunluğunu onaylarım` şeklinde şerh düşülen belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Noter tarafından aslına uygun olduğuna dair şerh düşülen belgeler hangi şartla geçerlidir?
KİK Kararları Noter tarafından düzenlenen belgede, `ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım` şeklinde şerhin olması durumunda belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Notere onaylattırılan belgeler ne zamana kadar geçerlidir?
KİK Kararları Ticaret sicil gazetesinin ticaret veya sanayi odası tarafından onaylı sureti görülerek idare tarafından `aslı idarece görülmüştür` şerhi düşülen belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca verilen ticaret sicil gazetesi suretlerinin `aslının aynıdır` şeklinde gazetenin bir sayfasının onaylanıp imzalandığı fakat diğer sayfanın ise sadece mühürlendiği durumda ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Yabancı dilde düzenlenen belgenin tercümesinin geçerli olması için ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Yabancı dilde düzenlenmiş orijinal katalogların Türkçe tercümelerinin yeminli tercüman tarafından onaylanarak sunulmasına rağmen bu belgelerin noter tarafından onaylanmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Yabancı dilde sunulan belgelerin tercümelerinde hangi şartlara bağlı olarak tasdik şerhi aranmaz?
KİK Kararları Yabancı dilde sunulan belgenin Türkçe tercümesinde noter onayının olmaması, sonradan tamamlatılabilir eksiklik midir?
KİK Kararları Yabancı ülkeler tarafından düzenlenen ve apostil şerhi taşımayan belgelerin onayı nasıl yapılmalıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru