KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Mali Sorumluluk Sigortası

KİK Kararları Güvenlik ihaleleri yeterlik aşamasında, yeterlik belgesi olarak özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin proforma fatura veya sözleşme istenebilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamasında, mali sorumluluk sigorta gideri önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinin aşırı düşük teklif açıklamasında, mali sorumluluk sigortası gideri ile ilgili bölge temsilciliğinden alınan yazı yeterli midir?
KİK Kararları İhalesi yapılan işin süresinden daha uzun süre için alınan sigorta prim tutarı, poliçede belirtilen süreden daha kısa bir zaman dilimine orantılanarak özel güvenlik mali sorumluluk sigortası primi belirlenebilir mi?
KİK Kararları İsteklinin teklif ettiği özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedelinin geçerliliğinin, teklif geçerlilik süresi kadar olması gerekir mi?
KİK Kararları Mali sorumluluk sigorta bedeli için idarece sabit bir fiyat belirlemesi yapılabilir mi?
KİK Kararları Mali sorumluluk sigortası, teklif cetvelinde diğer kalemlerden ayrı mı yoksa diğer kalemlerle birlikte mi yazılır?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 1 yıllık olarak teklif alınıp, yıllık sigorta teklif fiyatının çarpılarak iki yıllık olarak teklife yansıtılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, idarece veya isteklilerce kâr veya genel giderler içerisinde değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının önemli bir teklif bileşeni olup olmayacağı ile ilgili karar

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru