KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kısmi Teklif

KİK Kararları Kısmi teklif ne demektir?
KİK Kararları Kısmi teklif verilebilen ihalede, birden fazla kısma teklif veren istekli teklif mektubuna, her bir kısım için verdiği teklif tutarını mı yoksa kısımların toplam tutarını mı yazmalıdır?
KİK Kararları Kısmi teklif verilen mal alım ihalelerinde, ortakları ve müdürü aynı kişiler olan iki şirket, aynı ihalede farklı kısımlara teklif verebilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; isteklinin yeterlik değerlendirmesi, teklif verildiği her bir kısım için ayrı ayrı mı yoksa topluca mı yapılmalıdır?
KİK Kararları Kısmi teklife açık ihalelerde, teklif verilen kısımların herbirine ayrı mı yoksa hepsine toptan mı teklif verilmeli?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede birden fazla kısma teklif veren isteklinin teklif verdiği kısmın birinde hata yapması, diğer kısma verdiği teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, 1,2 ve 3. ürünlere teklif veren istekli aynı ürünlere, ortak girişim yaparak da teklif verebilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren isteklinin kısmi tekliflerin toplamında hata olması ihaleden elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece farklı bir kısma ilişkin kullanılan takdir yetkisinin diğer kısımlar için kullanılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece farklı bir kısma ilişkin kullanılan takdir yetkisinin diğer kısımlar için kullanılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece farklı bir kısma ilişkin kullanılan takdir yetkisinin diğer kısımlar için kullanılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece kısmi olarak bazı kalemler için iptal kararı verilebilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, işin sadece belli kalemler için iptal edilmesi durumunda diğer kalemler için ihaleye devam edilebilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde isteklilerin iş deneyim belgeleri, teklif ettikleri kısımlara göre mi yoksa teklif ettikleri kısımların toplamına göre mi değerlendirilir?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde isteklilerin yeterlik değerlendirmelerinin her bir kısmı diğerlerinden ayrı sonuçlandırılabilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde isteklilerin yeterlilikleri, toplam yaklaşık maliyete göre mi yoksa teklif verdikleri kısımlara göre mi değerlendirilir?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde teklifler nasıl değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde, bir isteklinin birden çok kısma teklif vermesi ve bu kısımların toplamında hata olması durumu aritmetik hata olarak değerlendirilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde, istenecek belgeler kısmi teklif için belirlenen tutara göre mi yoksa toplam yaklaşık maliyete göre mi belirlenir?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalenin idari şartnamesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde her bir kısım için belirtilen grupların farklı olması durumunda şartnamedeki kısımlar mı yoksa cetveldeki kısımlar mı dikkate alınarak teklif verilmelidir?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan mal alımlarında, bir istekli aynı ihalede bazı mal kalemlerine tek başına, diğer bazı mal kalemlerine de ortak girişim yaparak teklif verebilir mi? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Kısmi teklifin anlamı nedir?
KİK Kararları Mal alımlarında kısmi teklif ile ilgili karar
KİK Kararları Mal alımlarında, kısmi teklife açık olan ihalede bazı kısımlar için iş deneyimi istenip de diğer kısımlar için istenilmemesi mümkün müdür?
KİK Kararları Malzemesiz yemek hazırlama ve servis hizmeti alımı işinin kısmi teklife açık yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Tek bir mal mala ilişkin alımlarda, aynı malın miktarlar itibarıyla birden fazla kısmınının kısmi teklif ile yapılması mümkün müdür?
KİK Kararları Temizlik ve destek hizmetlerinin kısmi teklife açılmadan tek bir hizmet olarak ihale edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Temizlik, hasta bakım ve tıbbi sekreterlik hizmetlerinin tamamı bir bütün olarak ihale edildiği takdirde, bu ihaleyi kısmi teklife açmadan işin tamamı için ihaleye teklif verilmesinin istenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde işlerin kısmi teklif almak suretiyle yapılabilmesini açıklayan açıklayıcı karar

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru