KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Katalog

KİK Kararları Alımı yapılan ürünün teknik şartnameye uygun olduğuna dair taahhütname veya belge yerine katalog verilmesi yeterli midir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, isteklilerden ihalede istenen cihazlara ilişkin teknik şartnameye uygunluk belgesi ve katalog istenebilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanı kapsamında istenilen orijinal katalogun yerine, fotokopi katalogun sunulması nedeni ile istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
KİK Kararları İhale konusu iş kapsamında isteklinin bünyesinde bulundurulması istenilen makine ekipman için teklif aşamasında broşür, katalog vb. belgeler istenebilir mi?
KİK Kararları İhalede istenilen katalogların yabancı dilde sunulması, ihaleden elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları İstekliler tarafından hazırlanan katalogların, idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerin bütün maddelerini karşılaması gerekir mi?
KİK Kararları İstekliler tarafından teklif edilen ürünlere ait katalog vb. belgelerin yabancı dilde sunulması yeterli midir veya bu belgelerin tercümelerinin de sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Teklif edilen ürünlere ilişkin katalog vb. belgelerin CD ortamında ihalede sunulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Tekliflerin teknik değerlendirmesinde katalog bilgilerinin esas alınması ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Teknik şartnamelerin bütün maddelerinin, teklif edilen ürüne ait katalog üzerindeki bilgilere dayanarak teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı yönünde değerlendirme yapılabilir mi?
KİK Kararları Teknik şartnameye cevap ve kataloğun istenildiği mal alım ihalesinde, bu iki belgeden birini sunmak yeterli midir yoksa iki belgeyi birlikte mi sunmak gerekir?
KİK Kararları Teknik şartnameye uygunluk belgelerinde yer alan özellikler, katalog üzerinde madde numarasının belirtilerek ayrıca işaretlenmemesi, cihazın istenen kriterleri sağlamadığı anlamına gelir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru