KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu Davası

KİK Kararları Bir sermaye şirketinin ortağı hakkında kamu davası açılması, bu kişinin yarısından daha az hissesine sahip olduğu sermaye şirketinin ihalelere girmesine engel midir?
KİK Kararları Bir şirketin eski ortakları hakkında açılan kamu davası sonucu ilgili şirket, yeni ortakları ile ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Bir şirketin müdürü hakkında açılan kamu davası nedeniyle, o şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Doğrudan teminle yapılan alıma ilişkin olarak hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin bir ihaleye katılması halinde de, bu şirketin ihale dışı bırakılması ve teminatının gelir kaydedilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Firmanın yarısından az hissesine sahip ve firmanın ortağı olan kişi hakkında kamu davası açıldığı durumda firma ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında İhaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılan kişinin, % 50 oranında hissesine sahip olduğu şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin ortak olduğu tüzel kişiliklerdeki ortaklıkları ortadan kalktığı durumda, tüzel kişilikler ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin, yarısından daha az hissesine ortak olduğu sermaye şirketi yargılama sonuna kadar ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan istekli ihaleye hangi tarihten itibaren giremez?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan istekli, davanın açıldığı tarihten önce teklif vermiş ise ilgili istekli hakkında hangi hüküm uygulanır?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan kişi ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan kişiler hangi tarihe kadar ihalelere giremezler?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan kişiler tarafından vekalet verilerek ihaleye girilebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan kişiye tebliğ yapıldığı belirlenmeden, bu kişilerin ihalelere girmesinin yasaklı olduğunun kabulü mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan ortak sebebiyle ihalelere katılamayacak olan ortak veya ortaklıklar belirlenirken, hangi tarihteki durum dikkate alınır?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel var mıdır?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili yönetim kurulu başkanının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere katılabilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili, şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu başkan yardımcısının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan şirketler, ne zamana kadar ihalelere giremez?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan ve şirket adına vekalet veren şirket müdürünün vekalet verdiği kişi tarafından ihaleye teklif verilmesi durumunda istekli kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaya tabi olur mu?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan yönetim kurulu üyesinin vekalet verdiği kişi veya adına ihalelere katıldığı şirket hakkında yasaklama kararı bulunmaması halinde, hakkında kamu davası açılan yönetim kurulu üyelerinin vekalet vermiş olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılanlar, alt yüklenici olabilirler mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılanlar, hangi tarihten itibaren ve ne zamana kadar ihalelere giremez?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açıldığından haberi olmayan istekli, kamu davasının açıldığı tarihten sonraki ihalelere teklif verdiği taktirde istekli hakkında cezai müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılıp ihale tarihinden önce beraat eden kişi ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılmasına rağmen ihaleye giren istekliler hakkında yapılacak yaptırımlar, hangi tarih dikkate alınarak yürütülmelidir?
KİK Kararları Haklarında ihale tarihinden sonra kamu davası açılan istekliler hakkında ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Haklarında kamu davası açılan ve her iki ortağın da eşit hisse oranında ortak oldukları şirket, ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Haklarında kamu davası açılanların ihalelere katılma yasağı, hangi tarihten itibaren başlar?
KİK Kararları Haklarında kamu davası açılması nedeni ile ihaleye katılmaması gereken istekliler bu yasağa rağmen ihaleye katıldı ise ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlere ceza verilebilmesi için hangi koşulların oluşması gerekir?
KİK Kararları Hangi durumlarda kamu davası açılabilir?
KİK Kararları İhale kararı verilmeden önce kamu davasından beraat edildiğine dair tutanağın idareye sunulması, teklifin değerlendirmeye alınmasını sağlar mı?
KİK Kararları İhale tarihi itibari ile haklarında kamu davası açılan istekliler ihaleden elenir mi veya haklarında herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları İhale tarihi itibari ile haklarında kamu davası açılmış istekliler hakkında ne yapılmalı? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İhale tarihi itibari ile haklarında kamu davası açılmış olan istekliler ihaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhale tarihi itibariyle hakkında kamu davası olan istekli bu duruma rağmen ihaleye girip teklifi değerlendirme dışı bırakılması durumunda, istekli hakkında ihale sürecinde mahkeme tarafından beraat kararı verilmesi sonucu ilgili isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları İhale tarihi ya da öncesinde haklarında kamu davası açıldığından ihaleye teklif verdikten sonra haberdar olduklarının belgeleriyle birlikte delillendirildiğinde, kamu davası açıldığı tarih hangi tarih olarak dikkate alınmalıdır?
KİK Kararları İhale tarihinde hakkında kamu davası olmayan istekli hakkında tekliflerin verilmesinden sonra veya sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşen bir yasaklama için istekli hakkında hangi işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale tarihinden sonra hakkında kamu davası açılan istekli, girdiği ihaleden yasaklı hale gelir mi?
KİK Kararları İhale üzerinde bırakılan isteklinin hakkında kamu davası açılmış olduğu sonradan tespit edildiği takdirde hangi işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İhalelerden dolayı kamu davası açılan ve yargılaması devam eden firma ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Kamu davasının açıldığı tarihten sonra hisse devri gerçekleştirilmiş olsa bile, bu durum haklarında yasaklama kararı verilecek kişilerle ilgili hükmü değiştirir mi?
KİK Kararları Kamu davasının bir ihaleye dayanmadığı durumda, kamu ihale kanunu kapsamında işlem yapılabilir mi?
KİK Kararları Sözleşmeye davet edilen fakat sözleşme imzalanmadan önce hakkında kamu davası açılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Şirket sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olan ortak hakkında kamu davası açılması halinde şirket de yasaklı durumda olur mu?
KİK Kararları Şirketin sermayesinin tamamına sahip ortaklar hakkında kamu davası açıldığı durumda, kamu davası açılan şirket adına başka bir kişi tarafından vekalet ile teklif verilebilir mi?
KİK Kararları Temsile yetkili müdürü hakkında kamu davası açılan şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesi mümkün müdür?
KİK Kararları Vekalet veren şirket temsilcisi hakkında ihaleden sonra kamu davası açılmış olması gerekçesiyle ihaleye giren şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru