KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kalite Belgeleri

KİK Kararları CE belgesi için TÜRKAK teyidi istenebilir mi?
KİK Kararları CE belgesi, ihalelerde kalite belgesi olarak istenebilir mi?
KİK Kararları CE belgesi, ürüne yönelik mi, hizmete yönelik mi bir belgedir?
KİK Kararları CE belgesi, yapım ihalelerinde hangi aşamada istenebilir?
KİK Kararları CE belgesi, yapım ihalelerinde yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi?
KİK Kararları CE belgesinin kapsamı nedir?
KİK Kararları CE Belgesinin yabancı dilde örneğinin sunulmasına rağmen, Türkçe onaylı tercümesinin sunulmaması durumunda CE belgesi geçerli sayılır mı?
KİK Kararları CE işaretinin yanında kuruluş kimlik numarası da olmalı mı?
KİK Kararları CE uygunluk beyanı ile birlikte, CE belgesi de sunulmalı mı?
KİK Kararları CE uygunluk beyanında apostille kaşesi, konsolosluk veya Dışişleri Bakanlığı onayı bulunması gerekir mi?
KİK Kararları Çöp toplama ihalesinde, hizmet yeri yeterlik belgesi veya kalite belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Çöp toplama ve sokakların süpürülmesi işinde `çevre yönetim sistem belgesi` istenebilir mi?
KİK Kararları Geçerlilik tarihi dolan kalite belgesi ihalede sunulduğu taktirde kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Hangi mal alım ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesi istenebilir?
KİK Kararları Hangi mal alım ihalelerinde, kalite ve çevre yönetim sistem belgeleri istenebilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistem belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ve Yapım ihalelerinde, OHSAS iş sağlığı ve güvenliği belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet yeterlik belgesi için, TÜRKAK onaylı kuruluşlar tarafından verilmesi gerektiğine yönelik düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet yeterlilik belgesi hangi kurum tarafından verilmektedir?
KİK Kararları Hizmet yeterlilik belgesini kimler alabilmektedir?
KİK Kararları Hizmet yeterlilik belgesinin yararları nelerdir?
KİK Kararları İdareye ait park ve bahçelerde gerçekleştirilecek işlerde, isteklilerden ISO-EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları İhale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite sistem belgelerinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilir mi?
KİK Kararları İhale konusu ile ilgisi bulunmayan kalite ve standarda ilişkin belgeler istenebilir mi?
KİK Kararları İhalelerde, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları İhaleye giren isteklinin aynı ihaleye giren diğer isteklilerin kalite belgelerini görmek istemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye giren isteklinin ihalede sunduğu kalite belgelerinin, ihaleye giren diğer istekliler tarafından görülme talebi karşılanır mı?
KİK Kararları İlaçlamanın da yapılacağı temizlik işinde, isteklilerden istenilen ISO 9001 2000 kalite yönetim sistem belgesinin kapsamında ilaçlama işinin de olmasının talep edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İmalatçı yerine sadece yetkili satıcıdan kalite belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları İmalatçının sunduğu kalite belgesi geçerli kabul edilir mi?
KİK Kararları İsteklilerden sadece yabancı bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş kalite belgesine sahip olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı yapılarak girilen mal alım ihalelerinde, kalite sistem belgelerinin her bir ortak tarafından sunulması gerekir mi yoksa sadece bir ortak tarafından sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Kalite belgeleri istenirken vurgulanması gereken husus nedir?
KİK Kararları Kalite belgeleri istenirken, bu belgeler arasında tercih sebebi yapılacağı belirtilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Kalite belgeleri, sözleşme aşamasında istenilecekse hangi ihale dokümanında ve kimlerden istenilmelidir?
KİK Kararları Kalite belgelerini sadece TSE den alınmış olma şartı konabilir mi?
KİK Kararları Kalite belgesi almaya hak kazandığına dair belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belge, kalite belgesi yerine geçer mi?
KİK Kararları Kalite belgesi kapsamının, ihale konusu iş ile ilgili olmak zorunda mı?
KİK Kararları Kalite belgesi yenilemesi aşamasında TSE` den alınan yazı yeterli midir?
KİK Kararları Kalite belgesi yerine TURKAK belgesi sunulması yeterli mi?
KİK Kararları Kalite belgesi yerine, belge yenileme yazısının sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Kamu ihalelerinde, SA 8000 Sosyal sorumluluk belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde kalite belgesi olarak sadece CE ve FDA belgelerinin istenilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Teklif belgelerinin Türkçe olacağının düzenlendiği durumda, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Türkçe tercümesinin ihale dosyasında bulunmaması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif edilen ürüne ilişkin sunulan CE belgesinde, teklif edilen cihazın isminin bulunmamasından dolayı teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen kalite belgeleri kabul edilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde kalite belgeleri hangi durumlarda yeterlik kriteri olarak ihalede istenilemez?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, kalite belgesi olarak hangi belgeler istenebilir?
KİK Kararları Yemek pişirme ve dağıtım ihalesinde, ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistem belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yetkili satıcıdan kalite belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Zabıta hizmetinde TSE belgesi istenebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru