KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İşçilik Hesaplama

KİK Kararları Ayın başlangıç ve bitiş tarihinden farklı bir günde işe başlanmasının öngörülmesi halinde, işçilik hesaplaması nasıl yapılır? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Bir işçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Çalışanlara ücret öngörülen hizmet ihalelerinde, artık günler için yemek ve yol ücreti nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Hizmet alım ihalelerinde, işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları İhale tarihinde geçerli olan asgari ücret yerine işin gerçekleştirileceği döneme ait asgari ücret dikkate alınabilir mi?
KİK Kararları İhalenin olduğu ayda, işçilik için o yıla ait bayındırlık birim fiyatlarının açıklanmadığı durumda işçilik ücreti için hangi rakam dikkate alınabilir?
KİK Kararları İsteklilerce, Bayındırlık tarafından belirlenen tutardan daha az işçilik ücreti belirlenebilir mi?
KİK Kararları İşçilik hesaplama modulündeki kuruş alanları en fazla kaç haneli olarak yazılır?
KİK Kararları İşçilik hesaplamalarında ay hesabına göre mi, gün hesabına göre mi hesaplama yapılmalı? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İşçilik maliyet hesabı yapılırken yuvarlama yapılabilir mi?
KİK Kararları İşçilik saatleri ve hesaplamaları yapılırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İşe başlama tarihi, Ayın başlangıç tarihinden farklı olan işlerde işçilik hesaplaması ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları İşin başlama ve bitiş tarihlerinin ayın ilk günü ve son günü olduğu durumlarda, işçilik maliyeti ay üzerinden mi yoksa işin süresi kaç gün ise o kadar gün üzerinden mi hesaplanmalıdır?
KİK Kararları İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden ve-veya bitiş tarihinin ayın son gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde işçilik hesaplaması nasıl yapılır?
KİK Kararları İşin süresi Ay ve Gün olarak belirtildiğinde, asgari işçilik modülünde hesaplama aylık olarak mı, günlük olarak mı yapılır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalelerde, ilan ve ihale tarihi farklı yıllara ait olduğu zaman, istekliler hangi tarihteki yılı esas alarak tekliflerini hazırlamalılar?
KİK Kararları Personele dayalı hizmet ihalelerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ayın başlangıcı ve sonundaki tarihten farklı bir tarih olduğu takdirde işçilik hesaplamasının nasıl yapılacağı hakkında karar
KİK Kararları Personele dayalı olan hizmet ihalelerinde kâr, sözleşme ve genel giderler üzerinden mi yoksa bu giderler hariç maliyet üzerinden mi hesaplanır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde bakanlık tarafından belirlenen işçilik ücretini kullanmayan istekli, hangi hususa dikkat etmelidir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, işçiler için ihale tarihinde yürülükte olan asgari ücretin altında teklif öngörülebilir mi?
KİK Kararları Yılın ikinci dönemi için de asgari ücretin belli olduğu, ilanın birinci altı ayda yayınlandığı fakat ihalenin ikinci altı ay içinde yapıldığı durumda yaklaşık maliyet ve teklifler hangi dönemin asgari ücreti dikkate alınarak belirlenir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru