KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > İş Ortaklığı (Ortak Girişim)

İş Ortaklığı (Ortak Girişim)

KİK Kararları Bir limited şirketin ortağı olan iki gerçek şahıs, ortak girişim olarak bir ihaleye teklif verebilir mi?
KİK Kararları Birden fazla gerçek kişinin ortak girişim olmaksızın adi şirket çatısı altında ihaleye teklif verebilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Hangi durumda iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin ortaklık oranlarının, teklif ekinde sunulan iş ortaklığı belgesinde belirtilmemesi zorunlu değildir?
KİK Kararları İdari şartnamede istenilen yeterlik belgelerinin, iş ortaklıklarınca nasıl sunulacağının belirtilmemiş olması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, pilot ve özel ortakların ortaklık oranları % 50-% 50 olarak belirlenebilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak teklif vermeyen istekliler bu belgeyi ihalede sunmalı mıdır?
KİK Kararları İş ortaklığında, işin bir kısmının gerçekleştirilememesi durumunda diğer ortak veya ortakların gerçekleştirilemeyen kısımla ilgili sorumluluğu var mıdır?
KİK Kararları Ortak girişim olarak ihaleye giren şirketlerin, kullandıkları iş deneyim belgelerinin başkasına kullandırılmayacağına dair herhangi bir belge vermek zorunda mıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru