KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

iş Denetleme

KİK Kararları Bir kişiye ait iş denetleme belgesinin belge tutarının tüzel kişilikte beşte birinin veya tamamının değerlendirmeye alınabilmesi için belgedeki sözleşme tarihi mi yoksa belge sahibinin ortak olduğu tarih mi dikkate alınır?
KİK Kararları Bir yapım ihalesinde aynı anda çalışan üç şantiye şefi için iş denetleme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Devam eden yapım işlerinde, iş denetleme belgesi alınabilmesi için işin yüzde kaçının tamamlanması gerekir?
KİK Kararları Endüstriyel mutfak işleri imalatında inşaat mühendisine iş denetleme belgesi verilmesi durumunda, ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Genel müdürlük adına işleri ve hakedişleri kontrol eden fakat idari görevde olmayan kişi için iş yönetme belgesi mi yoksa iş denetleme belgesi mi düzenlenir?
KİK Kararları Hangi hizmet işlerinde iş denetleme veya yönetme belgeleri istenebilir veya düzenlenebilir?
KİK Kararları İdareden herhangi bir bedel alınmadan ve idareye hibe edilerek yapılan iş için iş denetleme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları İhalede bir tüzel kişiliğin yarısından fazlasına sahip olan ortağına ait iş denetleme belgesinin belge tutarının yüzde kaçı değerlendirmeye alınır?
KİK Kararları İş denetleme belgesi, belge sahibine ait bir şirketin birleştiği veya davraldığı şirketler tarafından kullanılabilir mi?
KİK Kararları İş denetleme belgesi, bir tüzel kişi tarafından hangi şartla ihalede iş deneyim belgesi olarak olarak kullanılabilir?
KİK Kararları İş denetleme belgesi, mal alımı ihalelerinde kullanılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgelerinin (iş denetleme, iş yönetme vb.) belge sahibi dışındaki diğer kişiler veya kurumlar tarafından kiralanıp ihalelerde kullanılabilir mi?
KİK Kararları İşi denetleme görevi bulunan mühendisin, hakediş raporunda imzasının olmaması iş denetleme belgesi almasına engel midir?
KİK Kararları Kontrol amiri olarak görev yapanlara iş yönetme belgesi mi yoksa iş denetleme belgesi mi düzenlenir?
KİK Kararları Kontrol şefi ve şantiye şefi işin tümünden sorumlu kontrol mühendisi olarak görevlendirildiklerinde iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine göre mi yoksa işin tamamı üzerinden mi belirlenir?
KİK Kararları Noter onaylı genel kurul kararı olmasına rağmen, iş denetleme belgesinin bir tüzel kişilik tarafından kullanılabilmesi için ticaret sicil gazetesine tescil ettirilmesi gerekli midir?
KİK Kararları Ortağına ait iş denetleme belgesi ile ihaleye giren ve ihaleyi kazanan isteklinin belge sahibi ortağının, iş bitmeden hastalık nedeniyle ortaklıktan ayrılması halinde herhangi bir ceza öngörülebilir mi?
KİK Kararları Ortağına ait iş denetleme belgesi ile ihaleye giren ve ihaleyi kazanan isteklinin belge sahibi ortağının, iş bitmeden ortaklıktan ayrılması halinde bu durumun herhangi bir yaptırımı var mıdır?
KİK Kararları Ortağına ait iş denetleme belgesi ile ihaleye giren ve ihaleyi kazanan isteklinin belge sahibi ortağının, iş bitmeden ölmesi halinde nasıl bir işlem yapılır?
KİK Kararları Ortağına ait iş denetleme belgesi ile ihaleye giren ve ihaleyi kazanan isteklinin belge sahibi ortağının, iş bitmeden önce iflas etmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır?
KİK Kararları Şantiye mühendisi ve şantiye şefine iş denetleme belgesi hangi durumda düzenlenebilir?
KİK Kararları Tüzel kişi olarak ihaleye girenler, iş denetleme belgesini sunarsa , hisse oranını gösterir ticaret sicil gazetesini de sunmalarına gerek var mı?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, devam eden işlerde iş denetleme belgesi verilebilmesi için işin yüzde kaçının tamamlanması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin devam eden işlerinde, işin % kaçlık kısmı tamamlandığında iş denetleme belgesi düzenlenebilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin devredilen işlerinde, iş denetleme veya iş yönetme belgesinin düzenlenebilmesi için hangi koşulların oluşması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde hangi görevde bulunan kişilere, mezun oldukları bölüme bakılmaksızın denetledikleri işin tümü üzerinden iş denetleme belgesi düzenlenebilir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80`i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunan kişilere hangi belge verilir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde iş denetleme belgesi ile ihaleye girildiğinde, denetleme belgesindeki belge tutarı hangi durumda ne kadar dikkate alınarak hesaplanır?
KİK Kararları Yeşil alanların bakım ve onarımı işi ile ilgili iş denetleme belgesi kabul edilebilir mi ve düzenlenebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru