KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İmza Sirküleri

KİK Kararları Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinden bir kişinin imza atabilmesi için şirketi temsile yetkili olmasına gerek var mı?
KİK Kararları Belgede bulunan imzayı atan kişinin, imzanın kendisine ait olduğunu belirttiği durumda ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları İhaleye vekaletname ile katılan kişinin imza beyannamesi olmaması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları İmza sirkülerinde adları geçen kişilerin o tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olup olmadığına ilişkin idare tarafından kontrol yapılmalı mıdır?
KİK Kararları İsteklinin ihalede sunduğu imza sirküsündeki imza ile teklif mektubundaki imzanın birbiri ile aynı şekilde olmadığı durumda, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda bulunan imzanın ismi yazan kişiye ait olmadığının kriminal inceleme sonucunda belirlenmesine rağmen, teklif mektubundaki imzanın kendisine ait olduğunu belirten kişinin imzası kabul edilir mi?
KİK Kararları Vekaletname ile ihaleye giren kişiye ait imza beyannamesinin hangi durumda sunulmaması eksiklik olarak kabul edilmez?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru