KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > İmalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri

İmalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri

KİK Kararları Distribütör firmanın ve üretici firmanın bazı belgelerinin yetkili satıcı istekli tarafından kullanılabilmesi için, distribütör firmanın da üretici firmadan yetki belgesi alması gerekir mi?
KİK Kararları İhale konusu ile ilgili mallar, üçüncü bir firmadan tedarik edilerek ihalelere teklif verilebilir mi?
KİK Kararları İmalatçıları aynı olan aynı marka ürünler, farklı istekliler aracılığı ile ihaleye teklif verilebilir mi?
KİK Kararları İmalatçıya ait kapasite raporunu ihalede sunan isteklinin ayrıca hangi belgeyi sunması gerekir?
KİK Kararları İsteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belge olarak distribütör firmadan aldığı yetki belgesini vermesi yeterli mi, bayi olunan distribütör firmanın üretici firmadan yetkili olduğuna dair belgenin de teklif dosyasında sunulmasına gerek var mı?
KİK Kararları İstenilen belgenin istekliye mi, imalatçıya mı ait olacağının şartnamede belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, ürünü teklif etmeye yetkili olunduğu hangi belgelerle kanıtlanır?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde, sadece üretici firmaların ihaleye katılabileceği yönünde bir şart konabilir mi?
KİK Kararları Sağlık Bakanlığı`ndan alınan ecza deposu ruhsatı, yetkili satıcı belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, istekliden üretim veya imalat kapasitesine ilişkin yeterlik kriterleri istenebilir mi?
KİK Kararları Yasaklı olan imalatçı şirketin garanti vb. belgelerinin, yetkili satıcısı olarak ihaleye giren istekli tarafından kullanılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yetki belgesi istenilmeyen mal alım ihalesinde, yetki belgesi ile ihaleye girilebilir mi?
KİK Kararları Yetkili satıcı veya temsilci olarak ihaleye giren istekliler, imalatçıya ait kapasite raporunu ihalede sunabilir mi?
KİK Kararları Yetkili satıcı ya da üretici firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgelerin ve satışa dair yetki verilen mal veya malların teklif edilmesini yasaklayan bir hüküm var mıdır?
KİK Kararları Yetkili satıcılık belgesinin ihalede sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru