KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İlanlar Hakkında

KİK Kararları Düzeltme ilanı hani durumda yapılır?
KİK Kararları Düzeltme ilanı, ilk ilan tarihinden itibaren kaç gün içinde yapılabilir?
KİK Kararları Düzeltme ilanı, yerel gazetede de yayınlanmalı mıdır?
KİK Kararları Düzeltme ilanlarının Kamu ihale Bülteninde yayımlanmasına rağmen, yerel gazetede de yayımlanması gerekir mi?
KİK Kararları Gazetede yayınlanan ihale ilan tarihi ile Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilan tarihinin farklı olması halinde, iş deneyim belgesinin güncellenmesinde hangi tarih dikkate alınmalıdır?
KİK Kararları Gerekliliğine bağlı olarak yerel gazetede ihale ilanının yapılmaması ihale iptal nedeni olabilir mi?
KİK Kararları Hangi durumlarda, ilan süresi 7 gün kısaltılabilir?
KİK Kararları Her gazetede ilan yapılabilir mi?
KİK Kararları İdari şartnamede, diğer hususlar kısmında yazılan ifadelerin ilanda yer alması zorunlu mudur?
KİK Kararları İdari şartnamenin diğer hususlar kısmına yazılan açıklamalar, ilana da yazılmalı mı?
KİK Kararları İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilebilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında bulunmayan kritere ilânda yer verilmiş olması ihale iptal nedeni olur mu?
KİK Kararları İhale ilanı, ihale dokümanı içerisinde yer alan belgeler arasında sayılır mı?
KİK Kararları İhale ilanında ikinci bir ihale tarihi belirlenebilir mi?
KİK Kararları İhale ilanının ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde yayımlanmayıp ihaleden on iki gün önce yayımlanması, ihale işlemleri ve ihale kararının iptalini gerektirir mi?
KİK Kararları İlana yansıyan hükümler ile ilgili idari şartname düzenlemesinin zeyilname ile yapılması halinde, bu hükümler ile ilgili ayrıca düzeltme ilanının da yapılmasına gerek var mı?
KİK Kararları İlanda ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler açık olarak belirtildiği halde, idari şartnamede istenilen belgelerin sadece başlıklarına yer verilmesi ihalenin iptalini gerektirir mi?
KİK Kararları İlanda yer almayan bir yeterlik kriterine idari şartnamede yer verilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İlandaki düzenleme ile idari şartnamedeki düzenleme arasında fark olması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İlanla idari şartname arasında farklılık olması durumunda ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İşin yapılacağı yerde ilanın yapılması gerektiği halde, gazete çıkmadığı durumda ilan nerede ve nasıl yapılmalıdır?
KİK Kararları Teklifleri hazırlarken ilanı dikkate almak mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ihalelerin duyurusu EKAP` tan yapıldığı durumda ilan süresi kaç gün olur?
KİK Kararları Yerel gazete ilanının ihale tarihinden 21 gün önce yapılması yerine 11 gün önce yayımlanması mevzuata aykırı mıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru