KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > İhalelerden Elenme Nedenleri

İhalelerden Elenme Nedenleri

KİK Kararları Adli sicil kaydında, sicil kaydı olmamakla birlikte daha önce işlenmiş olan suç dolayısıyla mahkum olunup cezanın infaz edildiğinin belirtildiği bilgiler nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Bir istekli salt yasaklı olduğu için Kanunun 10. maddesinin `f ` bendine göre, iş veya meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Daha önceki bir ihale kapsamında çalışan işçilerin maaşlarını geç ödediği için idarece uyarılan istekli, girdiği başka bir ihalede bu nedenle elenir mi?
KİK Kararları Haksız rekabet suçu, ihale dışı bırakılma nedeni olur mu?
KİK Kararları Hangi durumdaki istekliler ihale dışı bırakılır?
KİK Kararları İdareye sunulan ihale evraklarına, işin veya idarenin adının yanlış yazılması elenme nedeni midir?
KİK Kararları İhalede sunulan belgede, belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan hatalı bilgiden dolayı istekli ihaleden elenir mi yoksa bu hata sonradan düzeltilebilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulmasına gerek olmayan bir belge istekli tarafından sunulduğu takdirde, bu belgenin doğru düzenlenmemesi ve onaylı olmaması nedeni ile isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhaleye giren şirketlerden birinin ortağı olan kişinin, diğer şirket adına vekaleten ihalede teklif vermesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İlanda belirtilmesine rağmen, şartnamede belirtilmeyen yeterlilik kriterinden dolayı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İstekli tarafından belirlenen kârın yeterli olmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İstekli tarafından ihalede teklif ile birlikte sunulan belgelerdeki şirket unvanı ile ticaret sicil gazetesindeki şirket unvanı farklı olursa istekli elenir mi?
KİK Kararları KiK tarafından tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair verilen karar doğrultusunda, belgeleri tam olan isteklinin geçici teminatının alınmış olması nedeniyle ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif edilen ürünlere ilişkin dokümanlar yabancı dilde sunulduğu halde, dokümanların Türkçe tercümesi sunulmazsa elenme nedeni olur mu?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru