KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İhale Komisyonu

KİK Kararları Belediyelerde başkan yardımcısının ihale komisyon başkanı, müdürün de ihale yetkilisi olarak görevlendirilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde görevlendirilen komisyonda iki kişinin ihale konusu işin uzmanı olarak belirlenmesi yeterli midir?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde, ihale komisyonunda kaç kişinin uzman üye olması gerekir?
KİK Kararları Demo işlemine ait tutanağın ihale komisyonu olmayan kişiler tarafından imzalanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Demonstrasyon komisyonunun tek sayı üyeden oluşturulması zorunlu mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak için ihale komisyonu haricinde başka komisyonlar kurulabilir mi?
KİK Kararları İdarede ücret/maaş karşılığı çalışan işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel ihale komisyonlarında görevlendirilebilir mi?
KİK Kararları İdarenin bünyesinde 657 sayılı kanuna tabi yeterli sayıda personel olmasına rağmen, geçici ve açıktan vekil personelden ihale komisyonu oluşturulabilir mi?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet başvurularının incelenmesini, ihale komisyonu üyesi olmayan idare görevlileri de yapabilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanının hazırlanmasında görevli olan kişi, ihale komisyonunda görevlendirilebilir mi?
KİK Kararları İhale komisyon başkanı, sözleşmeyi imzalayabilir mi?
KİK Kararları İhale komisyon üyelerinin kanunda belirtilen şartlara haiz olduklarına dair yetki kime aittir?
KİK Kararları İhale komisyonları kaç kişiden oluşmalı ve komisyon üyelerinin nitelikleri ne olmalıdır?
KİK Kararları İhale komisyonu en geç kaç gün içinde oluşturulmalıdır?
KİK Kararları İhale komisyonu için yedek üyeler de asıl üyelerin taşıması gereken özelliklere sahip olmalı mı ve yedek üyelerin de ismen belirlenmiş olmasına gerek var mı?
KİK Kararları İhale komisyonu oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar
KİK Kararları İhale komisyonu oluşturulurken yedek üyelerin eksik belirlenmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhale komisyonu oluşturulurken, komisyon üyelerinin adının yazılması mecburi midir?
KİK Kararları İhale komisyonu oluşturulurken, komisyon üyelerinin görevleri ve nitelikleri de yazılmalı mı?
KİK Kararları İhale komisyonu oluşturulurken, komisyonda görev alacak kişilerin isimlerinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale komisyonu oluşturulurken, komisyonda yer alacak kişilerin hangi sıfatla görevlendirildiklerinin belirtilmesi zorunluluğu var mı?
KİK Kararları İhale komisyonu, eksik üye sayısına rağmen toplanıp karar alabilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonu, ihale ilan tarihini izleyen en geç kaç gün içinde oluşturulması gerekir?
KİK Kararları İhale komisyonuna komisyon üyeleri arasında yer almaması gereken bir raportörün görevlendirilmesi ve tutanaklara raportörün de imza atması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale komisyonunda görevlendirilen bir üye, muayene ve kabul komisyonunda da görevlendirilebilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonunda görevlendirilmemiş bir kişi, ihale kararına katılabilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonunda görevli olan üyeler, demostrasyon komisyonunda da görevli olabilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonunda yedek üyelerin belirlenmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale komisyonundaki üyeler, raportör olarak atanabilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonunu kim görevlendirir?
KİK Kararları İhale komisyonunun 5 kişiden fazla oluşturulduğu durumda, beş kişinin komisyonda olması yeterli midir yoksa her bir üyenin komisyonda bulunması gerekir mi?
KİK Kararları İhale komisyonunun ihale tarihinden 1 gün önce oluşturulması mevzuata aykırı mıdır ve ihale iptal nedeni olabilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonunun ilan tarihinden sonra oluşturulması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale komisyonunun mevzuatta öngörülen süreden sonra kurulması, mevzuata aykırılık mıdır?
KİK Kararları İhale komisyonunun, ilan tarihinden 3 gün sonra oluşturulması ihalenin iptal edilmesine neden olur mu?
KİK Kararları İhale komisyonunun, Kanunda öngörülen süresinde oluşturulmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
KİK Kararları İhale komisyonunun; geçici statü olarak adlandırılan işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelden oluşturulmasının mevzuat açısından bir sakıncası var mıdır?
KİK Kararları İhale sürecinde ihale komisyonu dışında başka bir komisyon numune değerlendirmesi yapabilir mi?
KİK Kararları İhale sürecinde, kararların bir kısmının ihale komisyonunun asil üyesi tarafından, diğer kısmının da asil üyenin yedeği olan üye tarafından imzalanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale tarihinden sonraki bir tarihte, ihale komisyonu üyeleri değiştirilebilir mi?
KİK Kararları İhale yapılırken, ihale komisyonu dışında idarenin diğer personelinin ihalenin yapıldığı ortamda bulunmasının sakıncası var mı?
KİK Kararları İhale yetkilisi ilk komisyon kararını, komisyona tekrar göndererek yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir mi?
KİK Kararları İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararı dışında bir karar alabilir mi?
KİK Kararları İhale yetkilisinin değişmesi nedeniyle eski ihale yetkilisinin ihale komisyonunda komisyon başkanı olarak görevlendirilip,eski komisyon başkanının da komisyon başkanının yedek üyesi olarak görevlendirilmesi ihale mevzuatına uygun mudur?
KİK Kararları İlan tarihinden itibaren 3 günden sonra ihale komisyonunun kurulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İlçe belediyelerinde kimler ihale yetkilisidir?
KİK Kararları Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, karşı oy gerekçesini komisyon kararına yazmak zorunda mıdır?
KİK Kararları Üst olarak belirtilen amir kişilerin ihale komisyonunda görevlendirilip, ast olan memurun ihale yetkilisi olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde ihale komisyonu oluşturulurken işin uzmanı olarak mimar veya mühendisin belirlenmesi zorunlu mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru