KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > İhale Dokümanı Satın Alma

İhale Dokümanı Satın Alma

KİK Kararları Doküman bedeli idarenin dışında sandık, vakıf, birlik, dernek gibi kuruluşların hesabına yatırılabilir mi?
KİK Kararları Doküman satın almak isteyen kişinin şirket yetkilisi veya şirket adına vekalete sahip olması gerekir mi?
KİK Kararları Doküman satış bedeli önceden idarenin hesabına havale edilerek ihale dokümanı temin edilebilir mi?
KİK Kararları Doküman satış tutanağında, elektronik posta adresi veya faksla yapılacak bildirimlerin kabul edilip edilmeyeceğinin belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Dokümanın satın alınmasında, dokümanı satın alan kişinin yetkili kişi olma şartı var mı?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde ihale dokümanı basım bedeli olarak kaç TL makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İdarenin hesabına doküman bedelinin yatırılıp posta yolu ile ihale dokümanının alımı hangi durumda mümkündür?
KİK Kararları İdarenin hesabına sadece döküman bedelinin yatırılmış olması, ihale dokümanının satın alındığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhale doküman bedelinin idarenin hesabına yatırılarak, ihale dokümanının CD ortamında posta yoluyla isteklilere gönderilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale doküman bedelinin idarenin hesabına yatırılması ile ihale dokümanı almak isteyenler hangi hususlara dikkat etmelidir?
KİK Kararları İhale doküman bedelinin idarenin hesabına yatırılması ile ihale dokümanını posta vb yöntemlerle satmak isteyen idarelerin dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?
KİK Kararları İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması durumunda, dokümanının satın alınma tarihi hangi tarih olarak kabul edilir?
KİK Kararları İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belgeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir mi?
KİK Kararları İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını satın alma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları İhaleye teklif vermek isteyen isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu mudur?
KİK Kararları İş ortaklığı ortaklarının tamamının doküman satın alındı belgesinde isim ve imzalarının bulunması gerekir mi?
KİK Kararları Ortak girişim olarak ihaleye girecek olanların her birinin ihale dokümanı alması gerekir mi?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilen fakat davet edilen firmalar tarafından talep olmadığı gerekçesiyle idare tarafından doküman satılmayan firmaların ihaleye katılması mümkün müdür?
KİK Kararları Yapım ihalesinde kaç TL`lik doküman bedeli KİK tarafından makul karşılanmıştır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru