KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Hakediş

KİK Kararları 6 ayda bitirilecek bir iş için ödeme planının 1 yıldan fazla süreye yayılmış olması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bir yüklenici bir işi, sözleşme bedelinin % 8O` inden daha az bir fiyatla tamamlaması durumunda, bu yükleniciye yaptığı işin bedelinin haricinde başka ne kadar daha ödeme yapılır?
KİK Kararları Hak edişin düzenlenmesi, işçi ücretlerinin ödenmesi koşuluna bağlanabilir mi?
KİK Kararları Hakediş düzenlendikten sonra, idare en geç kaç gün içinde yükleniciye ödeme yapmalıdır?
KİK Kararları Hakediş ödemelerinde, bedelin virgülden sonra kaç hanesi dikkate alınmalıdır?
KİK Kararları Hakediş ödemesi için geçici kabul onayından sonra iade edilmek üzere %5 oranında, kesin hesap yapıldıktan sonra iade edilmek üzere ise %5 oranında blokaj yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hakediş raporlarında yüklenici adına denetleme görevi yapan personelin tamamının imzasının bulunması zorunlu mudur?
KİK Kararları Hakedişin ödenmesinden sonra birkaç gün içerisinde işçi ücretlerinin ödenmesi veya `hakediş ödenmezse ücretlerin ödenmesi gerektiği` şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Hakedişin, `imkan bulunduğunda ödeneceğine` dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdarece işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin belirlenen süre ile hakedişin ödenmesi gereken sürenin birbirinden farklılık göstermesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanlarında, hakedişin ödenmesine yönelik düzenleme yapılırken hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhale kapsamında çalışan personel maaşlarının mevzuata uygun ödenmemesi halinde personel maaşlarının idare tarafından ödenerek yüklenicinin hakedişinden kesileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale kapsamında çalışan personelin ücretinin ödenmemesi halinde, idare tarafından yüklenicinin hak edişinden kesinti yapılarak ödeme yapılması idarenin görevleri arasında mıdır?
KİK Kararları İhale konusu işte çalışacak işçilerin ücretlerini ödeme konusunda idarenin, isteklinin hak edişinden kesinti yaparak işçilerin ücretlerini ödeme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları İşçi maaşlarının 10 gün içinde ödeneceğine dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İşçi ücretleri, ücret ödeme gününden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmelidir?
KİK Kararları İşçi ücretlerinin ödenmesi, hakedişin ödenmesi durumuna bağlanabilir mi?
KİK Kararları İşçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmemesi durumunda, işçilerin aylıklarının hakedişten kesilerek işçilere ödenmesine yönelik idarenin yetkisi var mıdır?
KİK Kararları İşin süresinin 360 takvim günü olarak belirlendiği ihalede, teklif bedelinin 365`e bölünüp, ayın gün sayısıyla çarpılarak o aya ilişkin ödeme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kanun gereği işçi ücretleri, hakediş ödemeleri yapıldıktan itibaren en geç kaç gün içinde ödenmelidir?
KİK Kararları Kıdem tazminatının yüklenicinin hak edişinden kesinti yapılarak karşılanacağına dair idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Ödemeye ilişkin düzenlemede, her ay hakedişin düzenleneceği belirtilmesine rağmen ödemenin 6 ay sonra yapılacağı şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Sözleşme tasarında, `nakit durumuna göre` ödeme yapılacağı şeklinde düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yaklaşık maliyet belirlenirken hesaplamanın fazladan yapıldığı, tekliflerin de şartname hükümlerine göre olması gereken rakamdan fazla olması durumunda, hakediş ödemelerinde hangi hususa dikkat edilmelidir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru