KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Güvenlik İhaleleri

KİK Kararları Benzer işte sadece silahlı güvenlik hizmeti yapılması şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Farklı bir ihale konusu işte, güvenliği sağlamaya yönelik hizmet alt yükleniciye yaptırılabilir mi?
KİK Kararları Guvenlik ihalesi şartnamesinde, ozel guvenlik mali sorumluluk sigortasi icin bedel belirlenmeli mi?
KİK Kararları Güvenlik firmasının unvanı değiştiği takdirde, eski unvanla ihalelere girilebilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinde işe başlama süresi en az kaç gün olmalıdır?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinde, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinde, üçüncü şahısların koruma alanında meydana getireceği zarar, ziyan ve kayıplarla ilgili olarak yüklenici sorumlu tutulabilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak `alarm merkezi kurma ve izleme belgesi` istenebilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerine giren istekliler, ortaklık durumları değiştiği takdirde ihaleye girebilmek için hangi işlemi yapmalıdır?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde çalışacak personel için yaş sınırlaması getirilmesi ve askerlik yapma şartı aranması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde çalışacak personel için yaş sınırlaması ve askerlik yapmış olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde haftada 24 saat esasına göre kullanılacak araçta çalıştırılması öngörülen sürücülerin de teklif fiyata yansıtılması gerekir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde, `alarm merkezi kurma ve izleme belgesi`nin yeterlilik kriteri olarak istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde, çalışacak personel için boy şartı aranması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde, faaliyet izin belgesinin iş ortaklığında her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yapılmadığı takdirde, ortaklardan birinin bu belgeyi vermesi yeterli midir?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde, faaliyet izin belgesinin iş ortaklığında her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yapılmadığı takdirde, ortaklardan birinin bu belgeyi vermesi yeterli midir?
KİK Kararları Güvenlik işinde çalıştırılacak özel güvenlik personelleri için yaş veya askerlik şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Güvenlik şirketleri, ortakları değiştiğinde özel güvenlik faaliyet izin belgeleri güncellenene kadar eski faaliyet izin belgeleri ile ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları İdarelerce, her bir personel grubu için resmi tatillerde çalışılacak günler için ayrı ayrı belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları Kamu ihale Kanunu 21 c maddesine göre güvenlik ihalesi yapılabilir mi?
KİK Kararları Kanunun 21- c maddesine göre güvenlik ihalesi yapılabilir mi?
KİK Kararları Özel güvenlik ihalesinde hangi kalemler önemli bileşen olarak değerlendirilmez?
KİK Kararları Özel güvenlik ihalesinde, görüşme giderleri yükleniciye ait olmak üzere cep telefonu istenebilir mi?
KİK Kararları Özel güvenlik şirketi kurucularından silahlı eğitim sertifikası istenebilir mi?
KİK Kararları Özel güvenlik şirketleri, eski ortakları adına düzenlenmiş faaliyet izin belgesi ile ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Silahlı atış eğitim masrafı kim tarafından karşılanmalıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru