KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Giyim Bedelleri

KİK Kararları Ayni karşılanması istenilen giyimler, teklif fiyata dahil edilmeli mi?
KİK Kararları Bir maliyetin belgelendirilmiş olması, açıklamanın uygun görülmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Giyim bedeli olarak kişi başı kaç lira, KiK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Giyim bedeli, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı mı yoksa işçilik ücreti içinde mi gösterilmelidir?
KİK Kararları Giyim bedelinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Giyim eşyası giderleri için herhangi bir fiyat öngörülmeyerek, bunun yerine sponsorluk sözleşmesinin sunulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Giyim gideri teklif fiyata dahil olduğunda, teklif cetvelinde giyim giderine de yer verilmeli mi?
KİK Kararları Giyim gideri, birim fiyat teklif cetvelinde hangi iş kalemi içinde yer almalıdır?
KİK Kararları Giyim gideri, teklif cetvelinde hangi kalemde belirtilmelidir?
KİK Kararları Giyim giderlerinin idari şartname yerine teknik şartnamede yazılması, mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Giyim için belirlenen bedellerin aşırı düşük açıklamasının tebliğdeki hükümlere uygun yapılmasına rağmen, giyim bedelinin uygun görülmemesine örnek karar
KİK Kararları Giyim ile ilgili idari şartnamede herhangi bir bilgi olmamasına rağmen, teknik şartnamede giyimin de teklif fiyata dahil olacağına dair yapılan açıklama mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Giyimin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılıp yazılmaması arasındaki farkı anlatan karar
KİK Kararları Giyimin öngörüldüğü hizmet ihalesinde giyim, birim fiyat teklif cetvelinde hangi kalemde gösterilmelidir?
KİK Kararları Giyimin özelliklerine ilişkin bilgilerin teknik şartnamede belirtilmesine rağmen, idari şartnamede giyime ilişkin herhangi bir bilginin olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Giyimin özelliklerine ilişkin bilgilerin teknik şartnamede belirtilmesine rağmen, idari şartnamede giyime ilişkin herhangi bir bilginin olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Giyimin teklif fayata dahil masraflar arasında belirtilmemesi, tekliflerin oluşturulmasında belirsizliğe yol açar mı?
KİK Kararları Giyimin yüklenici tarafından karşılanacağı ve bunun karşılığında yükleniciye ödemeye yapılmayacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde giyim bedeli olarak kişi başı kaç YTL, KiK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İdari şartnamede giyime ilişkin nakit bedel öngörülebilir mi?
KİK Kararları İdari şartnamede, giyim gideri olarak parasal tutar öngörülebilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında giyim öngörülmüş ise giyim bedelinin teklif edilen fiyata dahil edilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları İhalede öngörülen giyimin özelliklerinin şartnamede yazılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İsteklilerin giyim için tekliflerinde herhangi bir bedel öngörmemeleri mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklinin stoğunda bulunan kişi başı kaç TL`lik giyim bedeli, belgesi ile sunulduğu için KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İş önlüğü için kişi başı kaç TL giyim bedeli olarak KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İşçi başına ve takım başına giyim maliyeti ile ilgili karar
KİK Kararları İşçilik hesaplama modulünde giyim bedeli hesaplanırken yanlış hesap yapılmaması için hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Maliyetin önemli kısmını işçilik giderinin oluşturduğu personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede, giyim ile ilgili düzenleme öngörülmüş ise, giyecek giderine ilişkin şartnamede düzenleme yapılmasına gerek var mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede giyim giderlerinin Maliye Bakanlığı`nın belirlediği giyecek giderlerine göre değerlendirme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalenin süresinin 3 aydan az olduğu durumda, istekliler giyim giderlerini teklif fiyata dahil etmeli midir?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalelerinde, giyim bedelinin belirlenmesi ve kâr öngörülmesi hakkında karar
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı olan hizmet ihalesinde giyim de öngörülüyorsa, giyim için de ayrıca sözleşme gideri hesaplanır mı?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, giyim bedeli öngörülebilir mi?
KİK Kararları Promosyon olarak alınan giyim için bir bedel öngörmeye gerek var mı?
KİK Kararları Teklif cetvelinde giyim bedeli ayrı bir iş kalemi olarak mı, işçilik kalemi içinde mi belirtilmeli?
KİK Kararları Teklif cetvelinde, giyim gideri ayrı bir iş kalemi olarak belirtilebilir mi?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde aşırı düşük sorgulamasının doğru yapılması sonucu, giyim bedeli olarak kişi başı kaç TL KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde giyim bedeli olarak kaç TL, KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde giyim gideri olarak kişi başı kaç TL KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde kişi başı giyim bedeli kaç TL, KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Temizlik takımı için kişi başı kaç TL gider, KİK tarafından makul karşılanmıştır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru