KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Fazla Mesai

KİK Kararları Fazla çalışma ücretinin hesaplanması ile ilgili karar
KİK Kararları Fazla çalışma yapıldığında, fazla çalışma için ücret ödenmeyeceğine dair dokümanda düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Fazla çalışma yapılması öngörülen ihalede, fazla çalışma saatinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar
KİK Kararları Fazla mesai yapılması halinde idarelerce, ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Fazla ve gece çalışmasının ne şekilde uygulanacağının ihale dokümanında belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları İdarelerce ihalede çalıştırılması öngörülen çalışma gruplarındaki personelin toplu çalışması gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi, yapılırsa toplu çalışmanın yapılabilmesinin koşulu nelerdir?
KİK Kararları İdarelerce Pazar günleri yapılacak çalışma için genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalarda olduğu gibi ilave ücret hesabı yapılması gerekir mi?
KİK Kararları İdarenin inisiyatifine bağlı olarak çalıştırılan işçilere, ek çalışma ve fazla mesai verilmesi ancak hangi durumda mümkündür
KİK Kararları İdari şartnamede, eğitimde harcanacak süre için fazla mesai öngörülmediğinde ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak söz konusu gidere yer verilmemesi halinde, eğitimin mesai saatleri içinde mi yoksa dışında mı gerçekleştirileceği anlaşılmalıdır?
KİK Kararları Mesai saatleri dışında ihale konusu iş ile ilgili eğitim verilmesi gereken durumlarda, eğitimde harcanacak sürenin fazla mesai olarak değerlendirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Mesai saatleri dışında verilecek eğitim, fazla mesai kapsamında mıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru