KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Faaliyet Belgesi

KİK Kararları İhale ilanının ve ihale tarihin farklı yıllarda olması durumunda faaliyet belgesi ilan tarihinin olduğu yıla ait olabilir mi?
KİK Kararları İsteklilerden yeterlik kriteri olarak Ticaret veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ile birlikte, ayrıca faaliyet belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerden, ihale konusu işi yaptığına dair faaliyet belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Sebze ve Meyve Alımı ihalesine gerçek kişi olarak katılan istekli, sebzeciler meyveciler ve satıcılar esnaf odası belgesini faaliyet belgesi olarak sunduğu taktirde belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Ticaret veya Sanayi Odalarından alınan faaliyet belgelerinin, ihale veya davet tarihinden bir önceki yıla ait olması durumunda ilgili istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde gerçek kişi olarak ihalelere giren istekliler tarafından kendi faaliyet alanları ile ilgili mühendis odalarına kayıt olduklarına dair belge sunulursa bu belge faaliyet belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesine gerçek kişi olarak giren mimar, faaliyet belgesi olarak mimarlar odasından aldığı belgeyi ihalede sunabilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru