KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Faaliyet Alanı

KİK Kararları Faaliyet alanı ihale konusu kapsamında olmayan şirketler, faaliyet alanında olmayan ihalelere girebilir mi, girerse elenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Faaliyet alanı ihale konusu kapsamında olmayan şirketler, faaliyet alanında olmayan ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Faaliyet alanı sadece temizlik işi olan şirket, bilgisayar kullanıcı hizmet ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Faaliyet alanında temizlik konusu olmayan şirket, temizlik ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Faaliyet konularında temizlik olmayan bir şirket, temizlik ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları Faaliyet konularının şirket sözleşmelerinde belirtilmesi yeterli midir?
KİK Kararları Firmanın belirttiği faaliyetin halen yapılmakta olduğunun ispatı istenebilir mi?
KİK Kararları İhalede belirlenen benzer işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş kapsamında olması ve isteklinin faaliyet alanındaki işlerin de personel çalıştırılmasına dayalı işleri kapsaması durumunda, bu isteklinin faaliyet konusunun ihale konusu işin alanında olduğu kabul edilir mi?
KİK Kararları İhaleye girebilmek için ihaleye giren firmanın faaliyet alanı, ihale konusu iş ile ilgili olmak mecburiyetinde midir? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İhaleye giren firmaların ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri zorunlu mudur?
KİK Kararları İhaleye giren isteklilerin ticaret sicil gazetelerinde, firmanın amaç ve konuları arasında belirli faaliyet konularının da bulunması gerektiğine dair idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İstekliler, faaliyet alanları dahilinde mi işlem yapmalı?
KİK Kararları Sözleşmesinde bulunmayan işler için bakanlıktan izin alarak yapabileceğini belirten isteklinin, ticaret sicil gazetesinde iştigal konusu olarak ihale konusu işin bulunmaması nedeniyle isteklinin teklifiinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru