KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2008/DK.D-134 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

24.11.2008 tarih ve 2008/DK.D-134 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi

 


Karar Tarihi: 24.11.2008
Karar No: 2008/DK.D-134

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi, 29/9/2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tarife, iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin prim oranlarını yeniden belirlemiştir. Bu çerçevede uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için 16/10/2008 tarihli ve 2008/DK.D-120 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı alınmış ve bu Karar 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bununla birlikte, ihale ilanı/daveti 1/10/2008 tarihinden önce ve son teklif verme/son başvuru tarihi ise 25/10/2008 ve sonrasında olan ihalelerde tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde konuyla ilgili olarak tereddütler yaşandığı Kuruma iletilmektedir.

Bu nedenle,

1) İhale ilanı/daveti 1/10/2008 tarihinden önce ve son teklif verme/son başvuru tarihi ise 25/10/2008 ve sonrasında olan ihalelerde tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde de, 16/10/2008 tarihli ve 2008/DK.D-120 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının esas alınması gerektiğine,

2) Kararın Kurumun internet sayfasında yayımlanmasına,

Oybirliğiyle karar verildi.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru