KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.D-129 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

22.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-129 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 25108 RESMİ GAZETE TARİHİ: 14.05.2003Karar Sayısı : 2003/DK.D-129
Karar Tarihi: 22.04.2003


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan uygulamayı yönlendirme yetki ve görevi kapsamında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 28 inci maddesinde yer alan haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlilerinin yargılama sonuna kadar 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamındaki işlerde görevlendirilemeyeceklerine ilişkin hükümlerin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

1. Görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak;

a) 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde; ihale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşmenin yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin,

b) 4735 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde; muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin,

haklarında bu Kanunlarda sayılan görevleri nedeniyle kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde bu kişilerin yargılama sonuna kadar 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca:

- 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 62 nci maddelerinde belirtilen ilkelere ve kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasını ihlal edenler ile,

- 4734 sayılı Kanunun 61 inci ve 4735 sayılı Kanunun 29 uncu maddelerine aykırı hareket eden idare görevlileri hakkında da

kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde sözü edilen müeyyidelerin uygulanacağı hususu açıklanmıştır.

4734 ve 4735 sayılı Kanunların anılan hükümleri 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, 01.01.2003 tarihinden sonra ve 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamında yaptıkları sözü edilen görevlerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri bu Kanunlar kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyeceklerdir.

2. 01.01.2003 tarihinden önce yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerin uygulaması nedeniyle haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlilerinin, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamındaki işlerde görevlendirilmelerine ilişkin bir yasaklama 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda yer almamaktadır.

3. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara aykırı hareket etmekten dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri ile bunlar hakkında yargı organlarınca verilmiş ve kesinleşmiş kararlara ilişkin bilgiler ilgili idarelerce Kamu İhale Kurumuna bildirilecektir.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru