KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Diploma / Mezuniyet Belgesi

KİK Kararları Diploma, hizmet ihalelerinde iş deneyim olarak kullanılabilir mi?
KİK Kararları Diplomalar, iş deneyim belgesi olarak ay esasına göre mi yoksa yıl esasına göre mi hesaplanır?
KİK Kararları Her iki ortağı mühendis olup ortaklık oranının %50 - % 50 olduğu tüzel kişilerin ortaklarına ait diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanabilmeleri için şirkete son beş yıl kesintisiz şekilde ortak olma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları Her iki ortağın da % 50 - % 50 ortak olduğu bir şirkette, iki ortağa ait diplomanın ihalede sunulması gerekir mi yoksa bir ortağın diplomasını sunması yeterli midir
KİK Kararları Her iki ortağın da mühendis ve şirket ortaklıklarının da eşit olduğu tüzel kişilerin iş deneyim olarak diploma sunmaları durumunda, diplomaların ikisinin de benzer iş kapsamında olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Her iki ortağın da mühendis ve şirket ortaklıklarının da eşit olduğu tüzel kişilerin, iş deneyim olarak diploma sunmaları durumunda, diplomalardan elde edilen iş deneyim tutarları toplanır mı?
KİK Kararları Her iki ortağın da mühendis, şirket ortaklıklarının da eşit olduğu tüzel kişilerin iş deneyim olarak diploma sunmaları durumunda, her iki mühendise ait mezuniyet belgesinin ihalede sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları İş deneyim olarak diplomasını sunan isteklinin deneyim süresi, ay ve gün olarak mı yoksa yıl olarak mı hesaplanır?
KİK Kararları İş deneyim olarak diplomasını sunan isteklinin deneyim süresi, ay ve gün olarak mı yoksa yıl olarak mı hesaplanır?
KİK Kararları İş deneyim olarak diplomasını sunan isteklinin, diplomasının değerlendirilmesine yönelik beyan belirtmemesi ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde diploma, iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?
KİK Kararları Mezun olunduktan itibaren bir yılı dolmadığı durumda diploma iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?
KİK Kararları Mühendis veya mimarlar hangi durumda tüzel kişiliklerde diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanabilirler?
KİK Kararları Ortaklardan birinin mimar diğerinin de mühendis ve ortaklık oranlarının % 50- %50 olduğu tüzel kişiler, ortaklarına ait diplomalar ile ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Sanayi mühendisliği diploması, makine mühendisliği diploması yerine geçer mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla değerlendirmeye alınabilmesi için isteklilerce ayrıca hangi belgenin teklif kapsamında sunulması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla iş deneyim olarak hesaplanabilmesi için sunulacak iş deneyim belgesinin ihalede istenilen benzer iş tanımına uygun olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla iş deneyim olarak hesaplanabilmesi için sunulacak iş deneyim belgesinin yapım işine ait olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, diploma kaç yıl iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerine iş ortaklığı olarak girildiği durumda, pilot ortak ve özel ortak aynı mezuniyet belgesini iş deneyim olarak ihalede sunabilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru