KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Danışmanlık İhaleleri

KİK Kararları Danışmanlı ihalelerinin teknik değerlendirmeye yönelik puanlamasında, kriterlere ihale komisyonları tarafından farklı puan verilebilir mi?
KİK Kararları Danışmanlık ihale sürecini açıklayıcı örnek karar
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde anahtar personel için beyan verilmemesi durumu, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu yoksa bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde iş ortaklıklarında iş deneyim belgesinin puanlaması nasıl yapılır?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde puanlamanın nasıl tespit edilmesi ve yapılması gerektiğine dair açıklayıcı karar
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde teknik değerlendirme kriterleri hangi verilere göre yapılır?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılabilir mi?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinde, yeterli oldukları sonradan anlaşılan ve mali teklifleri iade edilen isteklilerin mali teklifleri, düzeltici işlem gereği idarece yeniden alınabilir mi?
KİK Kararları Danışmanlık ihalelerinin ön yeterlik aşamasında sunulan belgeler, ihale aşamasında da yeterlik kriteri olarak istenilmişse bu belgeler tekrar sunulmalı mıdır?
KİK Kararları Danışmanlık ihalesinde puanlama yapılırken idarece hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Danışmanlık ihalesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Hangi danışmanlık işleri, hizmet alımı ihalesi ile yapılabilir?
KİK Kararları Hangi durumlarda danışmanlık ihaleleri hizmet ihalesi olarak yapılabilir?
KİK Kararları Hangi işler, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamındadır?
KİK Kararları İmar, uygulama ve her ölçekte imar planı işleri, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamına girer mi?
KİK Kararları Kadastro, harita ve planlama işleri, `yapımla ilgili hizmet işleri` kapsamına girer mi?
KİK Kararları Kadastro, harita ve planlama işleri, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamına girer mi?
KİK Kararları Sayısal kadastral harita işi, yapımla ilgili bir hizmet işi midir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru