KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Ciro (İş Hacmi)

KİK Kararları 2011 yılının Mayıs ayına kadar, süresi bir yıllık olan hizmet ihalelerinde iş hacmi yüzde kaç belirlenmelidir?
KİK Kararları Adi ortaklıktan elde edilen gelirler dikkate alınarak iş hacmine ilişkin tutarın hesaplanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bilanço veya iş hacmine ilişkin belgelere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin kaşe imza ile atacakları imza, belgeyi geçerli kılar mı?
KİK Kararları Ciro için gelir tablosunu sunmayan istekliler hangi belgelerini sunmalıdır?
KİK Kararları Cironun nasıl güncellenmesi gerektiğine dair örnek karar
KİK Kararları Devrolunan şirkete ait bilanço ve ciro tutarları, devralan şirkette kullanılabilir mi?
KİK Kararları Gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından imzalanması halinde, bu durum bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip belge yetkili kişilere sonradan imzalatılabilir mi?
KİK Kararları Gerçek veya tüzel kişi adına elde edilmiş gelirler, bir başka tüzel kişilik için kullanılabilir mi?
KİK Kararları Hangi hizmet ihalelerinde ciro yeterlilik kriteri olarak istenemez?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket, gelir tablosunu sunmazsa elenir mi veya ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerini sunması yeterli midir?
KİK Kararları Hizmet işleri gelirlerini tevsik etmek amacıyla sunulması gereken faturalar, ihalenin yapıldığı yıla ait olabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan bilanço ve gelir tablosunun geçerli olması için yetkili kişiler tarafından her sayfasının onaylanmasına gerek var mı?
KİK Kararları İstekli tarafından ihalede sunulan gelir tablosundaki bilgiler ile mali müşavir tarafından onaylanan rapordaki bilgiler farklı ise ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan gelir tablosundaki `net satış` rakamları ile mali müşavir tarafından hazırlanan rapordaki `net satış` tutarları arasında fark olduğu takdirde hangi işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan gelir tablosundaki verilerle, vergi dairesindeki veriler arasında farklılık olması durumunda istekli için herhangi bir müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan iş hacmi (ciro) için gelir tablosu sunulduğu takdirde, gelir tablosundaki hangi kalem toplam ciro tutarını göstermektedir?
KİK Kararları İsteklilerce, hangi dönem gelir tablosu sunulmalı?
KİK Kararları İsteklilerin ciroları hangi kalem üzerinden hesaplanır?
KİK Kararları İş hacmine ilişkin olarak, ihalenin yapıldığı yıla ilişkin sunulan gelir tablosu ve eşdeğer belgeler, yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılabilir mi?
KİK Kararları İş hacminin gösteren belgeler olarak ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş faturaların sunulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Mali müşavir tarafından ciro değerlerinin yeterli olduğunu belirtir rapor ile birlikte, yeterli olduğu belirtilen değerleri kanıtlayıcı belgeler de teklif zarfına eklenmeli mi?
KİK Kararları Mali müşavirce ciro değerinin onayı ile ilgili karar
KİK Kararları Sadece ciro bilgilerini gösteren mali müşavir onaylı belgenin sunulması yeterli midir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru