KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Cezalar (Müeyyide)

KİK Kararları Aşırı düşük sorgulama yapılmadan yaklaşık maliyetin yarısından düşük teklif veren isteklinin üzerine ihalenin bırakılmasının idareciler açısından nasıl bir riski olabilir?
KİK Kararları Bir idarenin bir yıl içinde yaptığı tüm ihaleleri için KİK` e itirazda bulunulduğu ve KİK tarafından da tüm ihaleler için işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesine karar verilmesi, idareciler için bir mesuliyet oluşturur mu?
KİK Kararları Gerçeğe aykırı taahhütname sunan istekli için hangi müeyyide uygulanır?
KİK Kararları Hizmet alımı ihalelerinde idarece öngörülen ceza miktarının toplamının sınırı nedir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde ceza miktarları belirlenirken ceza oranı en fazla % kaç oranında belirlenebilir?
KİK Kararları hizmet ihalelerinde idare tarafından öngörülen cezanın oranı en fazla ne kadar olmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde cezanın oran yerine bedel olarak belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İdare tarafından öngörülen cezalar, teknik şartnameye yazılabilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından şartnamede, işçi ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili cezai müeyyide düzenlemesi yapılabilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından yapılan düzenlemede sözleşme bedeline bağlı bir oran belirlenmemesine rağmen kesilecek ceza bedelinin belirtilmesi yeterli midir?
KİK Kararları İdarelerce, işçi ücretlerinin ödeneceği günün belirlenmesi yapılabilir mi veya işçilere ücretin geç ödenmesi durumunda, yükleniciye cezaî müeyyide öngörülebilir mi?
KİK Kararları İdari şartnamede, idarece kesilecek cezanın toplam tutarının, sözleşme bedelinin % 30`unu geçmeyeceği hususunun belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale dokümanlarında, hak ediş ödemesi yapılmasından sonra birkaç gün içerisinde işçi ücretlerinin, yüklenici tarafından işçilerin hesaplarına yatırılması gerektiği ile ilgili bir şart düzenlenebilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan bilançoda, ödenmemiş sermaye olarak gösterilmesi gereken tutarın ödenmiş sermaye olarak gösterilmesinin müeyyidesi nedir?
KİK Kararları İşçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesinin temini amacıyla, ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için idare tarafından yaptırım öngörülebilir mi?
KİK Kararları İşçi ücretlerinin yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi veya geç ödenmesi durumuna yönelik idare tarafından şartnamede yaptırım öngörülebilir mi?
KİK Kararları KİK tarafından, idaredeki görevlilere yönelik yaptıkları işlerde bir zarar veya mevzuata aykırı işlem yapmaları nedeniyle herhangi bir ceza öngörülebilir mi?
KİK Kararları Resmi veya özel belgede sahtecilik suçunu işleyen kişiler kaç yıllık hapis cezası alır?
KİK Kararları Sözleşme imzalanmadan önce, ilgili idareler tarafından düzenlenen belgeleri idareye sunmadan sözleşme imzalayan istekli ile ilgili mevzuatta bir yaptırım var mıdır?
KİK Kararları Süreklilik arz eden hizmet işlerinde cezanın nasıl öngörülebileceğine dair KİK`in önerisinin olduğu karar
KİK Kararları Yüklenicinin, ihale dokümanındaki şartlara göre işi yapmamasının veya yapamamasının cezası nedir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru