KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Çalıştırılması Öngörülen Personel

Çalıştırılması Öngörülen Personel

KİK Kararları Ayda bir defa ilaçlama işinin denetiminde görevlendirilen ziraat mühendisi, işte çalıştırılması öngörülen personel içinde mi yoksa teklif fiyata dahil masraflar arasında mı değerlendirilmeli?
KİK Kararları Aynı güne rastlayan resmi ve dini tatil günlerinde, bu günlerde çalışacak personele kaç yevmiye ödenmelidir?
KİK Kararları Çalıştırılması öngörülen personellerin dışında fazladan çalıştırılacak bir kişinin maliyetinin, ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde çalıştırılması öngörülen personel için askerlik ve yaş şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Hangi durumlarda, çalışacak personel için yaş sınırlaması getirilebilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, çalıştırılması öngörülen personel ile ilgili teklif aşamasında herhangi bir belge istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde çalıştırılacak personel için yeterlilik kriteri olarak teklif ile birlikte herhangi bir belge istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, çalıştırılacak personele ait belgeler hangi aşamada idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları İdare sebepsiz yere elemanların değiştirilmesini isteyebilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından şartnamede ihale kapsamında ihtiyaten fazla personel belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İdare, ihale kapsamında çalıştırılması öngörülen personeli kabul edip etmediğini kaç gün içinde yükleniciye bildirmelidir?
KİK Kararları İdareci tarafından beğenilmeyen veya iş disiplinine uymayan personelin yükleniciye bildirileceğine ve bildirim akabinde personelin değişiminin sağlanacağına dair şartnamede düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdareler, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için yaş ve cinsiyet belirlemesi yapabilir mi?
KİK Kararları İdareler, isteklinin bünyesinde çalışacak personeli kendi kriterine göre seçebilir mi?
KİK Kararları İdareler, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ile ilgili dokümanlara herhangi bir şart koyabilir mi?
KİK Kararları İdarelerce, aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılması şartı konabilir mi?
KİK Kararları İdarenin haberi olmadan personel değiştirilemeyeceği fakat idarenin personel değiştirilme talebinin hemen karşılanacağına dair idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdarenin, kendi idaresinde daha önce çalışmış olan personele öncelik tanınmasına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdari şartnamede teklif ile birlikte personelle ilgili belge verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen, ihalede teknik personelle ilgili herhangi bir belge vermeyen isteklinin elenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında `idare, çalışmayan işçiler için ödeme yapmayacaktır` şeklinde düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale kapsamında çalışacak personele ait SGK işe giriş veya prim ödeme belgelerinin ihalede sunulması gerekir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında çalıştırılacak personelin daha evvel firma bünyesinde çalışan personelden karşılanacağı için giderlerin de firma giderlerinden karşılanacağına dair açıklama kabul edilebilir mi?
KİK Kararları İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen kişilerin TC vatandaşı olma zorunluluğunun belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen personel için yaş sınırlaması yapılabilir mi?
KİK Kararları İhalede çalışacak personele ait deneyim süresi veya belgeler istenilmiş ise, ihale üzerinde kalan yüklenici sözleşme için ilgili belgeleri ne zaman idareye sunacaktır?
KİK Kararları İhalede çalıştırılacak personel için, idarece askerlikle ilişiğinin olmaması şartı getirilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhalede çalıştırılması öngörülen personelin vasfının belirtilmesi için `deneyimli olmalı` şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İhalede personel çalıştırılacağına dair taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları İhaleyi kazanan istekli, teknik personel ile ilgili belgeleri ne zaman idareye sunmalıdır?
KİK Kararları İşçilere kıdem tazminatını ödeme sorumluluğu, idareye mi yoksa yükleniciye mi aittir?
KİK Kararları İzin kullanan işçilerin ilgili dönemlere ait hizmet bedelinin yüklenici hak edişinden kesileceği şeklinde yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İzin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması konusu idareler tarafından talep edilebilir mi?
KİK Kararları Malzemeli yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti işinde, çalıştırılacak personel sayısının ihale dökümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Personel çalıştırma ile ilgili düzenlemenin, ilan ve idari şartnamede belirtilmeksizin teknik şartnamede belirtilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları Resmi ve dini tatil günlerinde personel çalıştırılması öngörülüyorsa, ilgili personel teklif cetvelinde nerede belirtilmelidir?
KİK Kararları Sezon sonunda çalıştırılması öngörülen personel sayısında azaltmaya gidilebileceği şeklinde şartnamede düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Teknik personel taahhütnamesi veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde çalıştırılacak personel için üst yaş sınırı getirilebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru