KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Birden Fazla Teklif

KİK Kararları Aynı ihaleye ayrı ayrı teklif veren iki isteklinin belgelerindeki iletişim bilgilerinin aynı olması, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi ve bu nedenle istekliler hakkında cezai müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları Aynı ihaleye hem bir şirketin şirket müdürü olarak hem de diğer şirket adına vekaletname ile katılarak her iki şirketin teklif mektubunun aynı kişi tarafından imzalanması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Aynı ihaleye teklif veren iki ayrı şirketin yarıdan fazlasına aynı kişinin ortak olması durumu, aynı ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Aynı ihaleye teklif veren iki isteklide % 50`den fazla hisseye aynı şahsın sahip olması halinde birden fazla teklif verme durumundan bahsedilebilir mi?
KİK Kararları Aynı kişi tarafından birinde vekil olarak iki firma vasıtasıyla ihaleye girilmesi, birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Aynı şahıs tarafından bir tanesi vekaleten olmak üzere iki şirket aracılığıyla bir ihaleye iştirak edilerek teklif verilmesi birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Bir ürünün hem yetkili satıcısı hem de imalatçısı tarafından aynı ihalede teklif edilmesi, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Hangi tür ve davranışlar, ihalelerde birden fazla teklif verildiği anlamına gelir?
KİK Kararları İhalede aynı tutarda birden fazla teklif mektubu sunan istekli için herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları İhalede birden fazla teklif mektubu veren isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları İhalede birden fazla teklif mektubunun verilmesi ihalelere girmekten yasaklanmaya neden olur mu?
KİK Kararları İhalelerde birden fazla teklif mektubu vermek, ihalelerden yasaklanmaya neden olur mu?
KİK Kararları İhalelerde birden fazla teklif veren istekliler için nasıl bir yaptırım uygulanır?
KİK Kararları İhalelerde birden fazla teklif verilmesinin önlenmesinin asıl amacı nedir?
KİK Kararları İhaleye teklif veren şirketin ortakları hem şirketin % 50 hissesine sahip hem de şirket müdürü oldukları halde, ortaklardan birinin aynı ihaleye teklif veren diğer şirketin % 5` ine sahip olması nedeniyle birden fazla teklif verilmiş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İmalatçının başka bir firmaya verdiği yetkili satıcılık belgesini kullanarak, aynı ürünü hem yetkili satıcılık belgesini kullanan isteklinin hem de imalatçının teklif etmesi, birden fazla teklif olarak değerlendirilir mi?
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında, `birden fazla teklif` vermek ile ilgili açıklama var mıdır?
KİK Kararları Ortakları aynı olan iki ayrı şirketin aynı ihaleye farklı müdürler vasıtasıyla ihaleye teklif vermesi birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Teklif mektubunun farklı kişiler tarafından imzalanmasına rağmen ihaleye giren şirketlerin yetkili kişilerinin aynı isimler olması ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Teklif mektubunun imzalanmasına rağmen, ihalede boş olarak verilmesinin herhangi bir cezai müeyyidesi var mıdır?
KİK Kararları Teklif zarfının içinde birden fazla teklif mektubu olan istekli ihaleden elenir mi veya bu şekildeki durumun müeyyidesi var mı?
KİK Kararları Yönetim kurulları aynı olan ve aynı ihaleye giren şirketlerin bu durumu, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi, bu durumun bir müeyyidesi var mıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru