KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Belli İstekliler

KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerde adayların, vergi ve SGK borcu bulunmadığına ve kanunda belirtilen diğer durumlarda olmadıklarına dair şartları, sadece ihale tarihi itibari ile taşıması yeterli midir yoksa ön yeterlik için de bu şartları sağlaması zorunlu mudur?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerde, davet edilecek aday sayısının kaç kişiden az, teklif veren isteklinin de kaç kişiden az olduğu durumda ihale iptal edilir?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerin ihale aşamasındaki teknik değerlendirme kriterleri nelerdir?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde aranan kriterler ile tekliflerin değerlendirildiği aşamada aranan kriterler arasında fark var mı?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan ihalenin ön yeterlik aşamasında yeterli görülen adayların haricinde başka bir istekli ihalenin ikinci aşamasına davet edilebilir mi?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde bilançonun hesaplanması için son yıl belgeleri ile yeterli olan adayların diğer iki yılın belgelerini de sunmuş olmaları durumunda dahi sadece son yıl belgelerinin puanlamaya dahil edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde iş hacminin hesaplanması için son üç yıla ait belgeleri ile yeterli olan adayların diğer üç yılın belgelerini de sunmuş olmaları durumunda dahi sadece son üç yıla ait belgelerinin puanlamaya dahil edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, ön yeterlik aşamasında sunulan yeterlik belgeleri yeterli görülen adaylar ikinci aşamada da bu belgeleri sunmalı mıdır?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinin ön yeterlik aşamasında, isteklilerin iş hacmine ilişkin belgelerinin değerlendirmesinin son yıla ait verilerle yapılması yeterli midir yoksa son altı yıla ait belgelerin sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Ön yeterlik aşamasında iş hacmi için puanlama yapılırken gelir tablosu mu yoksa faturalar mı dikkate alınır?
KİK Kararları Yapım ihaleleri hangi durumlarda belli istekliler usulü ile yapılabilir?
KİK Kararları Yapım işlerinin belli istekliler usulü ile yapıldığı ön yeterlik aşamasında, iş deneyim belgelerinin puanlaması yapılırken benzer iş kapsamına girmeyen kısımların tutarları da dikkate alınır mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru