KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Banka Referans Mektubu

KİK Kararları Banka referans mektubu istenilen ihalede, isteklilerin mali durum bildirim formunu da sunmaları gerekir mi?
KİK Kararları Banka referans mektubu sunulmadığı halde, genel müdürlük teyit yazısının olması durumunda ilgili belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Banka referans mektubu, hangi tarihten sonra düzenlenmiş olmalıdır?
KİK Kararları Banka referans mektubuna banka tarafından `aslı gibidir` kaşesi vurulması durumunda ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Banka referans mektubunda, belgenin hangi tarihte düzenlendiğine dair herhangi bir tarih olmaması belgenin geçersiz olmasına neden olur mu?
KİK Kararları Banka referans mektubunda, belgenin hangi tarihte düzenlendiğine yönelik herhangi bir tarih yoksa bu belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Banka referans mektubunu sunmadığı halde, banka tarafından verilen Genel Müdürlük Teyit Yazısının sunan isteklinin teklifi kabul edilir mi?
KİK Kararları Banka referans mektubunun ihalede sunulmamasına rağmen, genel müdürlük tarafından düzenlenen teyit mektubunun sunulması durumunda, bu belge banka referans mektubu olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Banka referans mektubunun mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı olması gerekir mi?
KİK Kararları Banka referans mektubunun tek yetkili tarafından imzalanması eksiklik midir?
KİK Kararları Banka referans mektubunun teyidini, teklif dosyasında sunmayan istekli elenir mi?
KİK Kararları Başka bir iş için düzenlenen banka referans mektubu kabul edilir mi?
KİK Kararları Bir bankanın şubesince düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin aynı bankanın bir başka şubesince aslına uygun olduğu yönünde bir beyanla imzalanması neticesinde, orijinal banka referans mektubu ile aynı hukuki sonuçları doğurur mu?
KİK Kararları Bir bankanın şubesince düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin aynı bankanın bir başka şubesince aslına uygun olduğu yönünde şerh düşülmesi durumunda belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Hangi hizmet ihalelerinde banka referans mektubu yeterlilik kriteri olarak istenemez?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, hangi durumlarda banka referans mektubunun idarece istenilmesi isteğe bağlıdır veya zorunludur?
KİK Kararları İstekli tarafından banka referans mektubunun genel müdürlük teyidinin (idarece istenmesi durumunda) fotokopi olarak sunulması banka referansının kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları Mevzuat değişikliğinden önceki banka referans mektubuna ait standart formu ihalede sunan istekli elenir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru