KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Aritmetik Hata

KİK Kararları Açıklama istenilmeyen analizde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aritmetik hata kontrolü yapılır mı?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihaleye çıkılan yapım işlerinde isteklini sunduğu hesap cetvelinde aritmetik hata olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Analizlerde aritmetik hata yapılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Analizlerde oluşan aritmetik hata düzeltilip, düzeltilen rakamın birim fiyat teklif cetveline yansıtılması mümkün müdür?
KİK Kararları Aritmetik hatanın kontrolü ilk oturumda hangi belgeler için yapılır?
KİK Kararları Aritmetik hatanın olmaması için teklif edilen tutarda virgülden sonraki yuvarlama nasıl yapılmalıdır?
KİK Kararları Aritmetik hataya ilişkin düzenlemenin amacı nedir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması için sunulan fiyat teklif cetvelinde bazı imalat kalemlerindeki tutarlarda aritmetik hata olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatların toplamında yapılan hata, aritmetik hata mıdır?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelindeki miktar ile birim fiyatın çarpımı sonucu yapılan hata aritmetik hata mıdır?
KİK Kararları Götürü bedel ihalelerde aritmetik hata olur mu?
KİK Kararları Hangi durumda aritmetik hata oluşur?
KİK Kararları Hangi durumlar aritmetik hata olarak kabul edilir?
KİK Kararları Hangi durumlarda, analizlerdeki aritmetik hatalar idare tarafından düzeltilerek kabul edilir?
KİK Kararları Hesaplamalarda aritmetik hata olup olmadığı hangi işlemle anlaşılır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyatın virgülden sonra üç haneli olarak belirtilmesi aritmetik hata mıdır, bu durum teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İstekliler tarafından birim fiyat teklif cetveline, iş kaleminin miktarının farklı yazılması aritmetik hata mıdır?
KİK Kararları İsteklilerin tekliflerinde aritmetik hata olup olmadığının incelenmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Kısmi teklif verilen ihalede, birkaç kısma teklif veren isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olması halinde, aritmetik hata bulunan kısım mı yoksa teklif verilen tüm kısımlar mı değerlendirme dışı bırakılır?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren isteklinin bir kısmında aritmetik hata olması nedeni ile diğer kısımlar da değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet ihalesinde, aritmetik hata olmaması için dikkat edilmesi gereken husus ile ilgili karar
KİK Kararları Teklif cetveli doldurulurken aritmetik hatanın yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar
KİK Kararları Teklif cetvelinde miktarın yanlış yazılması, aritmetik hata mıdır?
KİK Kararları Teklif cetvelinde, Ay tutarının yanlış yazılması aritmetik hata mıdır?
KİK Kararları Tekliflerinde aritmetik hata olmaması için isteklilerin hangi konuya dikkat etmeleri gerekir?-Örnekli
KİK Kararları Yapım ihalesinde analizde yapılacak aritmetik hatanın, isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması için hangi aşamada ve hangi hususa dikkat etmeleri gerekir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru