KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Alt Yüklenici

KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılacağının bildirildiği belgede, işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağının beyan edilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılması öngörülmeyen bir işte, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırma imkanı var mı?
KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılmasına idarece izin verilen ihalede, teklifle birlikte alt yüklenicinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağına dair belge vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalede, ihaleye giren istekli kendisinin ortak olduğu diğer şirketi alt yüklenici olarak çalıştırabilir mi?
KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, teklifle birklikte alt yüklenici çalıştırıp çalıştırmayacağına dair herhangi bir belge vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıılır mı?
KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen bir ihalede, aşırı düşük açıklamasındaki bazı belgelendirmelerden isteklinin alt yüklenici çalıştıracağı anlamı çıkar mı?
KİK Kararları Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen ihalede, alt yüklenici çalıştıracağını beyan eden isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Alt yüklenici olacaklara idarece onay verilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Alt yükleniciler için de ekonomik ve mesleki yeterlik kriterleri aranmalı mıdır?
KİK Kararları Alt yükleniciler için teklifle birlikte herhangi bir belge istenebilir mi?
KİK Kararları Alt yükleniciler listesi, hangi aşamada idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Alt yüklenicilere yaptırılması beyan edilen işlerin teklifle birlikte sunulması, bu işlerin alt yüklenicilere yaptırılacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamanın imalatçı şirketten alınan belgelerle yapılması, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Bir gerçek veya tüzel kişinin alt yüklenici olabilmesi için gerekli şart nedir?
KİK Kararları Bir işin alt müteahhite yaptırılması o işin alt yüklenici tarafından yapıldığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Bir işin en fazla yüzde kaçının alt yükleniciye devredilebileceğine dair mevzuatta bir sınır var mıdır?
KİK Kararları Bir şirket, kendi ortağı olduğu başka bir şirketi alt yüklenicisi olarak çalıştırabilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılması öngörülmediği taktirde, isteklilerin bu konu ile ilgili belge sunması gerekir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesinin avantajına örnek karar
KİK Kararları İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz hükmü olan bir ihalede, alt yüklenici kullanmayacağına dair taahhütname vermeyen istekliler elenir mi?
KİK Kararları İhale konusu işte çalıştırılacak taşıtlardan kiralanacakların sahiplerinin ihale konusu işteki alt yükleniciler olduğu hususu, ihalede alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhalede alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları İhalelere katılmaktan yasaklı olan veya hakkında kamu davası açılanlar ihalelerde alt yüklenici olabilirler mi?
KİK Kararları İhalesi konusu bir işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılabilir mi?
KİK Kararları İhaleye giren istekliye fiyat teklifi veren kişi veya şirket, alt yüklenici olarak değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin piyasadan aldıkları fiyatlarla tekliflerini oluşturmaları, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde alt yüklenicilerin, iş deneyim için iş bitirme belgesi sunmaları halinde bu belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Teklif ekinde alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağına dair istekli tarafından herhangi bir belge sunulmaması alt yüklenici çalıştırılmayacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Teklif ile birlikte alt yüklenicilerin isim ve niteliklerine ilişkin herhangi bir bilginin sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Teklif verme aşamasında, isteklilerden alt yüklenici ile yapılmış sözleşme istenebilir mi?
KİK Kararları Teklifle birlikte alt yüklenici çalıştırılacağına dair herhangi bir belgeyi sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru