KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Mevzuatı

Bu sayfada kamu alımları, kamu ihaleleri ilgili güncel tüm mevzuatı, kanunları, yönetmelikleri, tebliğleri, bakanlar kurulu kararlarını ve şu ana kadar yayımlanmış tüm kamu ihale kurulu düzenleyici kurul kararlarını bulabilirsiniz.

Kamu İhale Kanunları

KiK Kararları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
KiK Kararları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Gerekçesi
KiK Kararları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
KiK Kararları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Gerekçesi

İhale Uygulama Yönetmelikleri

KiK Kararları Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
KiK Kararları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

KiK Kararları Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
KiK Kararları Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
KiK Kararları Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
KiK Kararları Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Kamu İhale Tebliğleri

KiK Kararları Kamu İhale Genel Tebliği
KiK Kararları İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
KiK Kararları Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

4734 Sayılı Kanunun İstisnalar Çerçevesince Yapılan Düzenlemeler

KiK Kararları Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi -  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) ve (G) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Başbakanlık - Başbakanlık Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KiK Kararları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları İçişleri Bakanlığı - İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KiK Kararları Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü - Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafindan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsaminda Yapılacak Ihalelere Ilişkin Esaslar
KiK Kararları Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar
KiK Kararları Savunma Sanayi Müsteşarlığı - Savunma Sanayi Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KiK Kararları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Milli Savunma Bakanlığı - Milli Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KiK Kararları Dışişleri Bakanlığı - İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KiK Kararları Kamu İhale Kurumu - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
KiK Kararları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı - Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Sosyal Güvenlik Kurumu - Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi KapsamındaYapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar
KiK Kararları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Sağlık Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Yükseköğretim Kurumları - Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
KiK Kararları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü - Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Posta ve Telgraf Teşkilatı - Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü - Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (Seka) Genel Müdürlüğü - Türkiye Selüloz Ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (Seka) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Tülomsaş Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü - Tülomsaş Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma Ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
KiK Kararları Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğü - Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü - Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Teiaş - Teiaş'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve ve Usullere Dair Yönetmelik
KiK Kararları Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Et ve Balık Ürünleri A.Ş. - Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) - Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü - Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü - Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü - Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik
KiK Kararları İgsaş - İgsaş'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü - Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
KiK Kararları Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. (Tügsaş) - Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'nin (Tügsaş) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin G Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik
KiK Kararları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Tki Kurumu - Tki Kurumu'nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
KiK Kararları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KiK Kararları Maliye Bakanlığı - Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik
KiK Kararları Maliye Bakanlığı - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (H) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik
KiK Kararları Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Vakıflar Genel Müdürlüğü - Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
KiK Kararları Milli Savunma Bakanlığı - 4734 Sayılı Kanunun 3-N Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik
KiK Kararları İçişleri Bakanlığı - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik
KiK Kararları Gençlik ve Spor Bakanlığı - Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararları

KiK Kararları Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
KiK Kararları Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
KiK Kararları Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

KİK Düzenleyici Kurul Kararları

KiK Kararları 23.02.2015 tarih ve 2015/DK.D-31 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Eşit Teklif - Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü
KiK Kararları 11.06.2014 tarih ve 2014/DK.D-61.1 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında
KiK Kararları 26.02.2014 tarih ve 2014/DK.D-21 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 11.01.2013 tarih ve 2013/DK.D-7 sayılı Kamu İhale Kararının yürütmesinin durdurulması
KiK Kararları 17.06.2011 tarih ve 2011/DK.D-105 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Elektrik ihtiyacının temini
KiK Kararları 03.03.2011 tarih ve 2011/DK.D-27 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kırsal motorin alımına konu sözleşmelerin durumu
KiK Kararları 18.01.2010 tarih ve 2010/DK.D-6 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yetkili merciince verilen işleme konulmama kararına itiraz
KiK Kararları 07.07.2010 tarih ve 2010/DK.D-100 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kurul tarafından verilen uyuşmazlık kararları kapsamında yapılan suç duyurularına ilişkin olarak savcılıklarca ve mahkemelerce verilen kararlara karşı itirazda bulunulup bulunulmayacağı, bulunulacak ise bu görevin hangi birim tarafından yerine getirileceği hususuna ilişkin karar oluşturulması
KiK Kararları 16.08.2010 tarih ve 2010/DK.D-135 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum
KiK Kararları 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Şirket bölünmelerinin yeterlilik kriterlerine, yasaklılık durumuna ve sözleşmenin devrine etkisi
KiK Kararları 09.08.2010 tarih ve 2010/DK.D-124 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Haklarında kamu davası açılanların ortağı olduğu şirketlerin ihalelere katılması
KiK Kararları 06.05.2010 tarih ve 2010/DK.D-64 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Haklarında kamu davası açılanların ihaleye katılmış olmaları halinde haklarında yapılacak işlemler ve bu kişilerin imzaladıkları kamu ihale sözleşmelerinin akıbeti hakkında görüş talebinde bulunan idarelere verilecek cevaba esas olmak üzere Kurum görüşünün oluşturulması
KiK Kararları 26.04.2010 tarih ve 2010/DK.D-58 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Devam eden ihale sürecinde tamamlanan birleşme işlemlerinin devralan şirket açısından değerlendirilmesi hususu ile birleşme işlemlerinin devam eden sözleşmelere etkisi
KiK Kararları 02.07.2010 tarih ve 2010/DK.D-98 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - İhale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı
KiK Kararları 11.02.2010 tarih ve 2010/DK.D-16 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - ISO 9001:2008 geçiş sürecinde kalite yönetim sistem belgelerine yönelik olarak
KiK Kararları 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Şirket Birleşmeleri
KiK Kararları 07.12.2009 tarih ve 2009/DK.D-164 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi
KiK Kararları 02.04.2009 tarih ve 2009/DK.D-45 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine
KiK Kararları 31.12.2008 tarih ve 2008/DK.D-158 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yeni Türk Lirasından Türk Lirasına Geçiş
KiK Kararları 24.11.2008 tarih ve 2008/DK.D-134 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi
KiK Kararları 23.10.2008 tarih ve 2008/DK.D-123 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - İşveren sigorta primi oranı
KiK Kararları 16.10.2008 tarih ve 2008/DK.D-120 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - İş kazası ve meslek hastalığı
KiK Kararları 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 5615 sayılı kanununa ilişkin
KiK Kararları 27.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-371 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Uygulamaya İlişkin Görüş Talepleri
KiK Kararları 04.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-458 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kamu İhale Bülteni
KiK Kararları 13.11.2003 tarih ve 2003/DK.D-436 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Meslek İlkeleri Değişiklik
KiK Kararları 05.09.2003 tarih ve 2003/DK.D-258 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 4734 3/e Uygulama Esasları(Yürürlükten Kaldırıldı)
KiK Kararları 13.06.2003 tarih ve 2003/DK.L-185 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yasaklı Teyidi
KiK Kararları 19.06.2003 tarih ve 2003/DK.D-192 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 4734 3/e Uygulama Esasları (Yürürlükten Kaldırıldı)
KiK Kararları 11.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-119 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - İş Yükü Artışları
KiK Kararları 22.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-129 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak
KiK Kararları 07.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-105 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yasaklı Teyit Talebi
KiK Kararları 17.01.2003 tarih ve 2003/DK.D-8 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Sözleşme Devri
KiK Kararları 14.01.2003 tarih ve 2003/DK.D-5 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Meslek İlkeleri
KiK Kararları 20.12.2002 tarih ve 2002/DK-16 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 2886 Geçiş Uygulamaları
KiK Kararları 20.12.2002 tarih ve 2002/DK-15 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kurum Payı Bildirimi
KiK Kararları 12.12.2002 tarih ve 2002/DK-8 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yerli Malı
KiK Kararları 03.12.2002 tarih ve 2002/DK-7 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Uygulamaya Geçiş

Anayasa Mahkemesi Kararları

KiK Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı - Esas: 2012/104 Karar: 2013/87 Karar Tarihi: 10.07.2013
KiK Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı - Esas: 2012/20 Karar: 2012/132 Karar Tarihi: 27.09.2012
KiK Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı - Esas: 2012/132 Karar: 2012/179 Karar Tarihi: 22.11.2012

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru