KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Hizmet sunucusu nedir, ne demektir?

Hizmet sunucusu

 

Hizmet sunucusu, hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde tanımlanmıştır.

Tüm kamu ihale mevzuatında, kanunlarda, yönetmeliklerde, tebliğlerde, Bakanlar Kurulu kararlarında ve şu ana kadar yayımlanmış tüm Kamu İhale Kurulu düzenleyici kurul kararlarında Hizmet sunucusu ile ilgili detaylı hükümler için Kamu İhale Mevzuatı sayfamıza bakınız.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru