KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Açık ihale usulü nedir, ne demektir?

Açık ihale usulü

 

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde tanımlanmıştır.

Kamu İhale Kanununda "açık ihale usulü" ile ilgili yer alan temel hükümler şöyledir:

- Kamu İhale Kanununun "Temel ilkeler" başlıklı 5. maddesine göre, Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

- Kamu İhale Kanunun "İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan" başlıklı 13. maddesine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. Aynı maddeye göre, ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

- Kamu İhale Kanununun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18. maddesine göre, açık ihale usulü idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak usullerden birisidir.

- Kamu İhale Kanununun "Açık ihale usulü" başlıklı 19. maddesine göre, açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

- Kamu İhale Kanununun "Belli istekliler arasında ihale usulü" başlıklı 20. maddesine göre, yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.

- Kamu İhale Kanununun "Pazarlık usulü" başlıklı 21. maddesine göre, açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

- Kamu İhale Kanununun "Çerçeve anlaşmalar" başlıklı Ek 2. maddesine göre, idareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir.

- Kamu İhale Kanununun "Dinamik alım sistemi" başlıklı Ek 4. maddesine göre, dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir ve sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır.

- Kamu İhale Kanununun "Elektronik eksiltme" başlıklı Ek 5. maddesine göre, ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir.

Tüm kamu ihale mevzuatında, kanunlarda, yönetmeliklerde, tebliğlerde, Bakanlar Kurulu kararlarında ve şu ana kadar yayımlanmış tüm Kamu İhale Kurulu düzenleyici kurul kararlarında açık ihale usulü ile ilgili detaylı hükümler için Kamu İhale Mevzuatı sayfamıza bakınız.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru